Faster Sveas vinbärsbuskar

Senast ändrad: 02 oktober 2022

I Frukt- och bäruppropets provodling finns en liten vinbärsplanta som härstammar från en vinbärsbuske tillhörig Monica Yngvesson. Här skriver Monica och berättar om vinbären som ursprungligen odlades av hennes faster Svea:

Faster Sveas vinbärsbuskar

1946 övertog min pappa och mamma lantgården efter min farmor och farfar. Då flyttade farmor, farfar och min faster Svea till ett hus som kallades Knut Johannas stuga, även kallad Björka. Det officiella namnet är Sonnbo 4:18, Folkärna församling, Avesta kommun. Själv var jag tre år då.

I gårdsgruset till Knut Johannas stuga, intill trappan, växte en stor vinbärsbuske med svarta bär. Min faster tog sticklingar av busken och gjorde många nya buskar av den ursprungliga busken och planterade dem som en häck på norrsidan av grönsakslandet. När buskarna växt sig stora sålde hon mängder av svarta vinbär varje år till en trogen skara köpare i både Avesta och Krylbo.

När jag flyttade till Gussjö 1979 hade hon odlat upp sex nya vinbärsbuskar åt mig som hon hade med sig hit någon gång på hösten det året. Varje år har jag allt sedan dess plockat mängder med svarta vinbär. Vinbären är av mycket hög kvalitet, söta och goda samt väldigt stora och därför mycket uppskattade. Människor som besöker min trädgård i bärtider tittar förvånat på bärbuskarna och säger "/men vilka stora vinbär, vad goda dom är, vad är det för sort/." Det där sista kan jag ju inte svara på så jag brukar berätta om min faster och hennes vinbärsbuskar. Många nya bärbuskar har jag delat ut genom åren till hugade människor.

Buskarna är helt friska och den enda gödning de har fått genom åren är att jag lägger på lite aska varje vinter. Här hos mig växer de i lerjord. Hos min faster växte de i sandjord men det verkar inte utgöra någon skillnad i avkastning. Buskarna har växt här hos mig i 30 år nu. De härstammar i rakt nedstigande led från den ursprungliga vinbärsbusken som växte vid Knut Johannas stuga på 1940-talet. Jag har tyvärr glömt att dokumentera med bilder på vinbär och buskar.

Monica Yngvesson


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92