'Officinalis' årets Pom-ros 2014

Senast ändrad: 05 februari 2024
Närbild av den starkt rosa apotekarrosen 'Officinalis'. Färgfoto.

Bland Poms alla rosfynd förtjänar ’Officinalis’ stor uppmärksamhet. Den är sedan länge i kultur i Sverige, den hör till de vackraste rosor man kan tänka sig och är mycket odlingsvärd. Kort sagt, en enastående vacker och användbar ros med lång odlingshistoria. Den finns att köpa i välsorterade plantskolor.

Rosor i Gallica-Gruppen utgör de äldsta av den gamla världens kulturrosor. De äldsta uppgifterna härrör från Babylonien och staden Ur. De dateras till ca. 2 250 f.Kr. 'Officinalis' anses vara den äldsta av de ännu bevarade sorterna. Den eller släktingar till den fördes med korsriddare från östra medelhavsområdet under 1200-talet. 'Officinalis' odlades i stor mängd runt staden Provins i Frankrike för utvinning av rosenolja och rosenvatten. Olof Rudbeck d.ä. var sannolikt den förste att odla 'Officinalis' i Sverige. Han odlade den i sin botaniska trädgård i Uppsala under senare hälften av 1600-talet.

Under Pom-inventeringen påträffades 'Officinalis' på många växtplatser i Götaland och Svealand. Särskilt många fynd gjordes i Skåne, Halland och Småland. De nordligaste uppgifterna härrör från Dalarna. I många fall odlades 'Officinalis' i välskötta rabatter och vårdas i flera fall som ett kulturarv inom familjer. I andra sammanhang påträffades apotekarrosen i övergivna trädgårdar där den spridit sig med rotskott, i andra hade den förvildat sig och uppträdde som mer eller mindre naturaliserad i det svenska kulturlandskapet, bl.a. på vägkanter, invid stenmurar och i beteshagar.

'Officinalis' bildar stora, halvfyllda och starkt doftande karminröda blommor. Blomningen är riklig från omkring midsommartid till senare hälften av juli. Buskarna blir ca. 1 meter höga med vackert bladverk och få, små taggar och talrika borsttaggar. På hösten pryds de av nypon. Som rotäkta bildar 'Officinalis' inom några få år ett bestånd, okulerad håller den sig på plats, den sprider sig inte. Den är härdig i goda lägen i zon 6. 

Apotekarrosen är en utomordentligt viktig kulturros som passar allra bäst i äldre historiska trädgårdar, särskilt örtagårdar.

 

Text: Lars-Åke Gustavsson

Foto: Margareta von Rosen


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79