"Fiskebyrosen"

Senast ändrad: 26 juni 2022
Närbild av två ljusrosa rosor. Rosen är "Fiskebyrosen", insamlad i Östergötland. Färgfoto.

Redan i Rosuppropets början (2001) kom ett tips in om denna intressanta ros. En kunnig rosamatör hade observerat en rad med rosbuskar (uppenbarligen en gammal häck) på en ödetomt i närheten av Fiskeby pappersbruk utanför Norrköping.

Rosorna var höga, förmodligen ett resultat av stark konkurrens från omgivande träd och buskar, och i det skuggiga läget kunde bara ett fåtal rosa blommor skönjas. Det speciella var att inga taggar kunde hittas på plantorna. Upptäckaren tog vara på skott som planterades i ett betydligt bättre läge i den egna trädgården. Nu visade rosen vad den gick för! En vacker, utbredd och ganska högvuxen buske utvecklades. De halvfyllda, rosa blommorna kom redan tidigt i juni och tagglösheten visade sig vara en bestående karaktär förutom tunna, nålformade taggar vid basen på unga skott. Rosen visade sig fungera utmärkt även som klätterros.

"Fiskebyrosen" är ett av de mer betydelsefulla och intressanta fynden hittills i Östergötland. Endast två ytterligare exemplar har hittats - ett i Linköping och ett i Vetlandatrakten. Rosens härkomst är fortfarande ett mysterium. Tillhörighet till Boursault-gruppen har föreslagits på grund av tagglösheten och den tidiga blomningen men den visar också karaktärer som påminner om Rosa pendulina - bergros. Rosens historia är ännu inte utredd men kan med största sannolikhet ledas bakåt till den på sin tid framgångsrika fröfirman Algot Holmbergs vars fröodlingar (liksom disponentvilla med park) tidigare låg i anslutning till fyndplatsen. Fröodlingen hade sin största utbredning under 1930- och 40-talen. Rosens historia före den här tiden är ännu okänd och det finns alla anledning att forska vidare kring dess bakgrund.

"Fiskebyrosen" är som friväxande en ca 2 meter hög buskros med veka överhängande skott. Odlad som klätterros når den lätt över 3 meter. Unga skott har tunna, nålformade taggar vid basen, för övrigt är den helt taggfri. Bladen är långsmala och matt gröna. De ljust rosa blommorna är företrädesvis halvfyllda med ca 20-40 kronblad. Foderbladens flikar är påfallande långa och står rakt ut som en stjärna från blombotten. Blommarna sitter enstaka eller parvis på skotten. Blomningen startar före midsommar och pågår i ca 3 veckor. Doften är svag. Enstaka, smalt flaskformade nypon kan bildas.

Text och foto: Henrik Morin

Tidigare införd 2008


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92