Fylld kanelros Rosa majalis (Foecundissima-Gruppen)

Senast ändrad: 12 september 2022
Närbild av fylld kanelros. Färgfoto.

Kanelros - Rosa majalis - har gett upphov till flera kloner med fyllda blommor. De sammanförs oftast under namnet 'Foecundissima'.

Detta är en mycket gammal ros (i kultur före 1597) som varit mycket odlad över hela landet. Ett äldre svenskt namn på rosen är bukettros. Dess enastående tålighet för dåliga växtförhållande har gjort att den spridits sig från gamla trädgårdar och ofta återfinns längs vägkanter, i beteshagar och längs stengärdesgårdar. Härdigheten är bästa tänkbara - 'Foecundissima' växer ända upp till zon 8.

Växtsättet är glest med upprätta till bågböjda grenar. 'Foecundissima' har liksom ursprungsarten smala, blågröna matta blad på rödbruna skott. Det är skottens färg som gett kanelrosen dess namn. Äldre grenar och årsskott är tätt taggiga, Blommande grenar har endast ett fåtal taggar, parvis placerade under bladfästena.

Blommorna är till skillnad mot arten i allmänhet mycket tätt fyllda. Variationer i blomform finns mellan de olika klonerna. Även plantans höjd varierar beroende på klon och växtplats och kan vara mellan en och två meter. Ännu högre exemplar spaljerade mot husväggar är kända.

Blommorna kan variera i fyllnadsgrad och kan vara flata till välvda. Vanligen är de inte större än 4- 5 cm . Ibland bildar första varvet kronblad en krans kring övriga men i allmänhet är blommorna mera "knapplika". En i Norrland vanlig klon går under namnet 'Tornedal' eller "Tornedalsros" och kännetecknas av bland annat sina mera fransiga kronblad.

I ett särskilt projekt arbetade Pom tillsammans med SLU Balsgård för att klargöra den genetiska variationen bland fyllda kanelrosor. Materialet som samlats från hela Sverige analyserades både med hjälp av DNA-teknik och morfologiska studier i fält.

En klon med särskilt goda egenskaper finns i handeln som Grönt kulturarvsväxt under namnet 'Lövhult'.

Text och foto: Henrik Morin

Reviderad text, tidigare införd 2007


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92