Gallicarosor av Aimable Ami-typ

Senast ändrad: 12 september 2022
Foto föreställande gallicarosen 'Aimable Ami'. Fotot är en närbild av den rosa blomman.

I Poms provodlingsfält på Fredriksdal pågår för närvarande intensiva studier av det insamlade rosmaterialet. En rostyp av speciellt intresse och som ögat lätt fastnar för är gallicarosor av s.k. ”Aimable Ami-typ”.

Benämningen avser insamlade gallicarosor som vid första anblicken påminner om den saluförda 'Aimable Ami'. Det finns dock en stor variation i det insamlade materialet när det gäller detaljer växtens byggnad. Även genetiskt skiljer sig de insamlade exemplaren från 'Aimable Ami'.

'Aimable Ami' är en gallicaros med rosa, karaktäristisk tätt fyllda, 6-8 cm stora blommor. Kronbladen är hårt packade och samlade i grupper runt ett grönt eller gulgrönt öga - blomman är "quartered" som engelsmännen säger. Blommans mitt är markant mörkare än i ytterkanten. Blommorna bärs upp av stadiga, upprätta grenar med ett fåtal taggar men med talrika borsttaggar.

Den i litteraturen beskrivna 'Aimable Ami' är känd sedan 1818. Det finns dock fler kända gallicarosor i samma stil med den karakteristiska färgsättningen. Två exempel är 'Belle Sans Flatterie' och 'Louise van Tyle'.

I provodlingen finns många praktfulla gallicarosor av ”Aimable-Ami-typ” insamlade från södra och mellersta Sverige och en bit upp utmed norrlandskusten. De dokumenterat äldsta har en känd historia som går tillbaka till före 1890. Flertalet är mycket attraktiva och uppvisar goda odlingsegenskaper. Förmodligen är detta en av de mest spridda typerna av oidentifierade gallicarosor i äldre svenska trädgårdar.

Text och foto: Henrik Morin

Tidigare införd 2011


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92