'Harison's Yellow'

Senast ändrad: 12 september 2022
Färgfoto som föreställer Rosa (Foetida-Gruppen) 'Harison's Yellow'. Närbild av de gula blommorna.

'Harison´s Yellow' är ett exempel på en ros ur den så kallade Foetida-Gruppen.

Rosa foetida - turkisk gulros - har sitt ursprung i Asien och är känd i Europa sedan mitten av 1500-talet. Under 1800-talet kom den att ge upphov till flera nya gula sorter vilka snabbt blev populära. Gula rosor var då mycket eftertraktade - inte minst för fortsatt förädling.

'Harison´s Yellow' uppstod spontant i advokat George Harisons trädgård i New York och introducerades runt 1830. Den spreds snabbt med nybyggare over hela kontinenten och tillägnades till och med sin egen sång: "Yellow Rose of Texas". Den kom så småningom även till Europa. Föräldrarna är okända men det är mycket troligt att både Rosa foetida och Rosa pimpinellifolia finns med i arvsanlagen. Bladverk och taggar påminner mycket om pimpinellrosor och 'Harison´s Yellow' är en av flera tidigblommande, gula rosor som ibland även kallas "gula pimpineller". En annan, snarlik sort som förekommer i äldre trädgårdar är 'Williams Double Yellow' - introducerad 1828.

Vill man uppleva 'Harison´s Yellow' i sin fulla prakt bör man bege sig till Strängnäs veckan före midsommar. Där förekommer den sedan länge i de gamla trädgårdsmiljöerna kring domkyrkan (tillsammans med ett och annat exemplar av Foetida-rosen 'Persiana').

Text och foto: Henrik Morin

Tidigare införd 2006


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92