Rosa (Foetida-Gruppen) 'Persiana'

Senast ändrad: 02 oktober 2022
Närbild av de gula rosorna hos persiska gulros. Färgfoto.

Kallas även 'Persian Yellow' och ibland Rosa foetida var. persiana. En asiatisk ros som fördes till Europa 1827 styrelseordföranden i The East India Company, Sir Henry Willock. Sorten blev på grund av sina fyllda, starkt gula, blommor mycket populär i hela Europa.

'Persiana' är en fylld form av Rosa foetida. Den har haft stor betydelse för utvecklingen av många moderna, gulblommande sorter. En av de tidigaste avkomlingarna var 'Soleil d’Or' som kom att bli en av de mest använda rosorna inom växtförädlingen. Anlag från 'Soleil d’Or' finns i 75% av alla moderna rosor.

Äldre exemplar av Rosa foetida 'Persiana' återfinns här och var i svenska trädgårdar, den återkommer regelbundet men sparsamt i Poms rosinventering. När den är i sin bästa utveckling uppvisar den i juni-juli guldgula, fyllda till tätt fyllda blommor på en upp till två meter hög buske. Skotten är upprätta till bågböjda. De böjda eller nedåtriktade taggarna är talrika vid basen på kraftiga skott – i övrigt mer sparsamt förekommande. Bladen är mörkgröna och matta, ibland med en gulgrön ton.

'Persiana' har ett par kännetecken som är mindre angenäma. Plantorna kan drabbas av svartfläcksjuka, ibland så svårt att man knappast ser något grönt bladverk över huvud taget. Blomdoften är karaktäristiskt hartsartad, märklig och inte särskilt angenäm. Den speciella doften kan även kännas svagt från bladverket.

'Persiana' går att odla på torra och magra jordar och är härdig till zon 6.

Text och foto: Henrik Morin

Tidigare införd 2006


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92