Remontantrosor

Senast ändrad: 02 oktober 2022
Närbild av två rosa remontantrosor. Färgfoto.

Remontantrosor – rosädlingar från förra sekelskiftet.

Under 1800-talets trädgårdsboom kom en helt ny typ av rosor med stora, spektakulära blommor ut på marknaden – Remontantrosorna. Gruppens namn syftar på dessa rosors förmåga att ge ytterligare flor under samma säsong. Remontantros-Gruppen skapades under en tid när trädgårds- och rosutställningar var på modet och där rosorna oftast visades i avskuret skick. All rosförädling koncentrerades därför på att få fram stora blommor och vackert formade knoppar som kunde tilltala en kräsen utställningsjury. Rosornas övriga egenskaper var av underordnad betydelse.

Remontantrosorna kom att bli de mest planterade under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet – även i vårt land. Speciellt högre samhällsklasser hade de resurser som var en förutsättning för att köpa in och odla dessa krävande skönheter. Fram till 1910-talet hade omkring 4000 sorter introducerats. Därefter var remontantrosornas storhetstid över. Idag finns endast ett hundratal sorter bevarade. Nya, moderna rosgrupper introducerades vilka än idag dominerar i våra trädgårdar. Remontantrosorna kom på så vis att utgöra länken mellan de gammaldags och moderna rosorna.

Remontantrosor vill ha en varm och skyddad växtplats med god jord för att utvecklas tillfredsställande. Regelbunden gödsling, beskärning och uppbindning krävs för att få fram de typiska, stora blommorna. Trädgårdsägaren måste också hela tiden vara uppmärksam på de växtsjukdomar som remontantrosorna lätt drabbas av.

Text och foto: Henrik Morin

Tidigare införd 2009


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92