Rosa spinosissima Plena-Gruppen

Senast ändrad: 02 oktober 2022
Rosa spinosissima (Plena-Gruppen) växer framför ett vitt hus med blå dörr. Färgfoto.

'Plena' - fylld pimpinellros förekommer i hela Sverige. Den är även känd under namnet "Finlands vita ros". I Finland kallas den däremot för "Midsommarrosen" vilket syftar på den tidiga blomningen.

'Plena' är förmodligen en fylld form av den i Europa vildväxande Rosa pimpinellifolia som ofta återfinns i kust- eller bergstrakter. Där uthärdar den magra och torra växtmiljöer, en egenskap som har förts vidare till 'Plena' och flera andra pimpinellros-sorter.

Liksom den rena arten är 'Plena' extremt härdig och kan odlas upp till zon 8, vilket naturligtvis har bidragit till att den finns i trädgårdar i hela landet. Spridningen har även gynnats av att den bildar rikligt med rotskott.

'Plena' förekommer i flera olika kloner och är en av de rosor som Pom ägnar särskilt intresse. I ett försök vid Balsgård undersöktes den genetiska variationen i ett stort 'Plena'-material. Plantorna har samlats in över hela Sverige efter ett särskilt upprop 2001.

Text och foto: Henrik Morin

Införd i en tidigare version 2006 på Poms gamla hemsida. 


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92