Äldre exemplar av pimpernöt

Senast ändrad: 02 oktober 2020
Blomning hos pimpernöt. Foto.

Redan 2006 efterlyste Pom uppgifter om äldre exemplar av pimpernöt. Det var samtidigt den allra första växten som presenterades som Veckans växt på Poms dåvarande hemsida. Det finns ännu en del kvarstående, gamla exemplar av pimpernöt i äldre park- och trädgårdsmiljöer. Här är ett exempel på ett aktuellt fynd i en gammal prästgårdsträdgård i Östergötland.

Prästgårdsträdgården hade vid förra sekelskiftet karaktären av promenadpark enligt tyska stilens ideal. Snirklande gångar kantade av stamrosor ledde runt besökaren bland olika planteringar och växter. I anläggning ingick en del exoter och av dessa finns en kaukasisk vingnöt (Pterocarya fraxinifolia) och en pimpernöt (Staphylea pinnata) bevarade. Därutöver finns några äldre fruktträd och andra träd.  Det äldre gångsystemet är sedan länge borta och ersatt med gräs.

Text och foton: Henrik Morin

Publicerad 2014-05-25. 

Pimpernötsträd framför en röd prästgårdsbyggnad. Foto.
Vid prästgården står även den gamla kaukasiska vingnöten kvar. Text och foto: Henrik Morin

Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare för SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se