Är flikbladiga björkar fria från pollen?

Senast ändrad: 09 juni 2024
Närbild av en gren av ornäsbjörk. Färgfoto.

Under 2014 gjordes en fältstudie i syfte att dokumentera pollenförekomst hos flikbladiga björkar.

Dendrologen PerOla Fritzon genomförde i samarbete med Pom en fältstudie av mer än 300 äldre individer av flikbladiga björkar,  från Alnarp i söder till Hammarstrand i norr. Huvudparten av de inventerade träden tillhörde de fyra mest förekommande typerna av flikbladiga björkar: 'Dalecarlica', Dalecarlica Ås', 'Crispa', samt den klon som vanligen förekommer under det ogiltiga namnet "Lacininata".  Den senare är också känd som den flikbladiga björk vilken under 1980- och 1990-talen planterades som s.k. "Riksträd" och då felaktigt kallades ornäsbjörk. Sedan 2007 är den äkta ornäsbjörken Betula pendula 'Dalecarlica' (med E-plantstatus) allmänt tillgänglig handeln. 

Den genomförda studien pekar entydigt mot att flikbladiga björkar är ett bra trädväl även för allergisäkra miljöer.

I studien redovisas också på de särskiljande karaktärerna för 'Dalecarlica', 'Crispa och "Laciniata" samt många exempel på habitus hos enskilda individer av dessa.

Välkommen att läsa rapporten här!

Text och foto: Henrik Morin


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92