Buxbom på kyrkogårdar

Senast ändrad: 02 oktober 2022

Regionmuseet i Kristianstad har publicerat en bok om buxbom på kyrkogårdar.

Buxbom, handbok om buxbom på begravningsplatser i Skåne och Blekinge. Så heter en ny, mycket läsvärd nätpublicerad skrift från Regionmuseet i Kristianstad. Författarna Cissela Olsson och Anna Rabow tar upp alla aspekter på användningen av buxbom på kyrkogårdar.

Här kan du ladda ner skriften 

Publicerad 2014-10-23.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92