Landshövdingens mullbär

Senast ändrad: 20 juli 2022
Små plantor av mullbär står planterade i krukor inne i ett växthus. Färgfoto.

Ett gammalt mullbär vid länsresidenset i Malmö har förökats upp av Pom.

På 1880-talet planterade landshövding Gotthard Wachtmeister ett exemplar av svart mullbär - Morus nigra på innergården vid länsresidenset i Malmö. Trädet har sedan dess vuxit intill en vägg och producerat många goda bär. På senare år har trädet tappat mycket av sin vitalitet och saknar numera nästan helt tillväxt. Stora rötpartier bidrar ytterligare till att trädet är på rejäl utförsbacke. Det har därför blivit angeläget att ta förökningsmaterial och bevara trädet med en ny generation. 

Redan 1994 kompletterades innergården med ett nytt mullbärsträd vilket skänktes av Gotthard Wachtmeisters barnbarn, friherre Bengt Bennet, till dåvarande landshövdingen Ann-Catherine Haglund.

Pom har i samarbete med Statens fastighetsverk sticklingsförökat originalträdet med toppsticklingar under försommaren 2014.

Läs mer om svart mullbär här.

Text och foto: Henrik Morin

Publicerad 2014-11-04.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92