Utvärdering pågår!

Senast ändrad: 08 mars 2021

I Poms olika provodlingar pågår en intensiv slututvärdering inför överflyttning av materialet till Nationella genbanken i Alnarp och till lokala klonarkiv runt om i landet. I provodlingarna har jämförande studier kunnat göras under flera säsonger. I och med att Nationella genbanken invigs 2016 går Pom över i bevarandefasen. I det skedet avvecklas också de sista provodlingarna. Provodlingarna har varit flitigt besökta av intresserade forskare, studenter och andra som arbetar med äldre kulturväxter.

Arbetet pågår med att välja ut vilka av de insamlade och provodlade växterna som ska bevaras i genbanken. När vi väljer ut vilka plantor som ska bevaras tittar vi bland annat på om växterna går att spåra tillbaka till före 1940 och om de har en väl dokumenterad historia.

Foto Linnea Oskarsson

 

Den goda doften är en av de främsta kvaliteterna hos äldre rosor. Här "doftutvärderas" olika kollekter ur Spinossissima-Gruppen.

Foto: Henrik Morin


Iristid

Irisar i gul-lila färgställning är relativt vanliga i äldre trädgårdar. Vid närmare granskning är variationen mellan de insamlade exemplaren större än man tror.

Foto: Linnea Oskarsson


Krukväxtuppropet

Pelargoner dokumenteras i ett av Alnarps växthus.

Foto Linnea Oskarsson


Undervisning

Demonstration i tulpansamlingen för Alnarpsstudenter.

Foto Linnea Oskarsson

 


Provodling av rosor

Evalueringsgruppen för rosor arbetar med rosutvärdering i provodlingen på Fredriksdal.

Foto Lars-Åke Gustavson


Variation inom en sortgrupp

Variation inom Rosa majalis Foecundissima-Gruppen. I mitten den ursprungliga arten av kanelros - Rosa majalis

 'Tornedal' är den vanligaste typen i norra Sverige. Den känns igen på att den är tätt fylld med rejält fransade kronblad.

Foto Henrik Morin