Älskade jordgubbar! Ett bärkraftigt kulturarv i Nationella genbanken.

Senast ändrad: 07 september 2022
Inskannat omslag av boken Älskade jordgubbar! Ett bärkraftigt kulturarv i Nationella genbanken. På omslaget syns en äldre illustration av en jordgubbsplanta.

Med den här boken vill Programmet för odlad mångfald lyfta fram det kulturarv som utgörs av våra jordgubbar och deras nära släktingar. Boken inleds med några allmänna avsnitt som ger korta inblickar i såväl Fragaria-släktet som svensk växtförädling och odling av jordgubbar. Sedan följer porträtt av de 35 sorter som idag bevaras i Nationella genbanken vid SLU i Alnarp.

I boken Älskade jordgubbar! Ett bärkraftigt kulturarv i Nationella genbanken porträtteras de sorter av jordgubbar, smultron och smulgubbar som bevaras i Nationella genbanken. Bland dessa finns sorter framtagna av svensk växtförädling, inventeringsfynd och utländska sorter med svensk odlingstradition. Varje sort beskrivs med sin historia och sina sortegenskaper. Boken ger också ett historiskt perspektiv på svensk växtförädling och odling. På senare år har spridningen av nya sorter gått snabbt och de äldre är idag ett skört kulturarv som är väl värt att bevara. Bland bokens 35 sortporträtt finns kända favoriter som 'Senga Sengana' men även genbanksrariteter som 'Julia', 'Gustaf' och 'Amanda'.

Författare är Inger Hjalmarsson, tidigare genbankskurator för frukt och bär i Nationella genbanken. 

Häftad, A5-format. 79 sidor. Formgivning: Henell Grafisk Form.

ISBN 978-91-576-9912-1.

Fakta:

Beställ boken från Nationella genbanken. Boken kostar 150:- styck, inklusive moms och porto. Skicka beställningen till nationellagenbanken@slu.se. Betalningen görs mot faktura eller med swish (ange önskat betalsätt i beställningen). Beställer du för ett företags eller en organisations räkning, vänligen uppge organisationsnummer i mejlet. 

Boken finns också att köpa via nätbokhandlare.

Recensionsex av boken kan beställas via nationellagenbanken@slu.se.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92