Popplar. Park- och gatuträd i Nationella genbanken.

Senast ändrad: 07 september 2022
Inskannat omslag av boken Popplar. Park- och gatuträd i Nationella genbanken. På omslaget syns en allé med höga marylandspopplar

Efter många års provodling i fält presenteras här med hjälp av bilder och iakttagelser de 46 träd som nu bevaras i Nationella genbanken i Alnarp. I en introduktions ges en historik över popplarnas svenska odlingshistoria och författarens många bilder på de ståtliga ursprungsträden, som i många fall nu är fällda, presenteras vid sidan av karaktärer typiska för de många olika arter och sorter som odlats.

Popplarnas enorma växtkraft gör dem fascinerande, användbara och värdefulla, både i skog, park och trädgård. Släktet inkluderar såväl välkända stadsträd som flitigt använts i alléer och landskap världen över, som ovanligare hybrider skapade och tillvaratagna i botaniska trädgårdar där arter från olika delar av världen mötts och hybridiserats. I denna bok inbjuds du att lära känna våra äldsta magnifika svartpopplar, balsamdoftande popplar från öst och väst jämte användbara hybrider ur vårt hortikulturella kulturarv. Denna publikation är den första presentationen av växtmaterialet som inventerades genom Poms Träd- och buskupprop.

Bokens författare PerOla Fritzon arbetade innan pensionen som parkansvarig i Stockholms innerstad. Med yrkeserfarenheter från Tyskland och trädgårdsutbildning från Söråker i Medelpad och skånska Alnarp kom han sedan att arbeta 30 år i stadsträdens tjänst i Stockholm. Genom ett gemensamt intresse för parklindar kom han i kontakt med Rune Bengtsson vid SLU Alnarp och Programmet för odlad mångfalds inventeringar.

Häftad. 124 sidor. ISBN 978-91-576-9863-6.

 

Fakta:

Beställ boken från Nationella genbanken. Boken kostar 150:- styck, inklusive moms och porto. Skicka beställningen till nationellagenbanken@slu.se. Betalning görs mot faktura eller med swish (ange önskat betalsätt i beställningen). Beställer du för ett företags eller en organisations räkning, vänligen uppge organisationsnummer i mejlet. 

Boken finns också att köpa via nätbokhandlare

Recensionsexemplar av boken kan beställas av Erik de Vahl


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79