Humle 'Korsta'

Senast ändrad: 26 oktober 2022
Närbild av en humlekotte av sorten 'Korsta'. Den gröna humlekotten ligger på en rödmålad träyta som blivit lite skavd av väder och vind. Färgfoto.

Medelpad

Humulus lupulus 'Korsta'

Historia: Humleplantan kommer från Korsta by, Sköns socken nära Sundsvall. Humle växer på samma ställe som en humlegård vilken fanns utmärkt på en skifteskarta från 1769 över Korsta by i Sköns socken. Ytterligare information över humlen i Korsta by finns också från 1778. Syskonen kom inte överens vid en hemmansklyvning så man beslutade att "Olof Johansson skulle af Utlotterna behålla ... samt hälften av Kålsängen och Humblegården".

Vid tillfället då humlen samlades in växte den i odlingsmark i skogskanten vid hörnet av en åker. I anslutning till humlegården fanns rester av en gammal lada. När donatorns man var liten på 1960-talet brukade han leka i två gigantiskt stora trätunnor i vilka man tidigare hade förvarat humlekottar.  

Sortens egenskaper: Medellånga sidogrenar på plantans övre två tredjedelar. Blommar i månadsskiftet juni till juli och mognar i mitten av augusti. Kottens form är stora rektangulära kottar. Vid provodlingen kunde noteras att växten ibland utvecklade enstaka sidogrenar med hanblommor och därmed är partiellt en enbyggare. Den färska kotten har en tydlig humledoft.  

Kemiska egenskaper: Alfasyran är extremt hög (7,9 vikt%). Oljehalten är extremt hög (1,03ml/100 g). Halten av de fyra vanligaste oljorna Myrcen=28,7, β-Caryophyllen=11,9, α-Humulen=32,9 och Farnecen=0,2 (% av oljan). Lägsta farnecenhalten a alla analyserade kloner. Polyfenoler: iso-xanthohumol=2,5 och 8-prenylnaringenin=2,6 (mg/100g TS).

Öl: Kottarna gav vid provbryggning ett mycket gott öl. Arom av citrus/grape och tropiska frukter. Smak av citrus/grape med toner av grönt gräs.  

SWE-nummer: SWE 25

Humleklonerna är insamlade och bedömda i ett samarbete mellan Nordiska museet, Programmet för odlad mångfald (Pom) och Riksarkivet (databasen GEORG).


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79