Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning på institutionen för akvatiska resurser

Vi erbjuder utbildning och kurser för dig som är intresserad av fisk och fiske, marinbiologi, limnologi (sötvattensbiologi) och akvatisk ekologi. Vi håller flera kurser inom SLU:s grundutbildning och ger forskarutbildning i miljöanalys och i biologi med inriktning ekologi.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Är du intresserad av miljö-och hållbarhetsfrågor och vill lära dig mer om hur vi bevarar och nyttjar våra hav, sjöar och vattendrag?

Vår grundnivåkurs ”Where have all the fishes gone? Sustainability perspectives on contemporary fisheries” ges för första gången 2019.

Vi ger två kurser på avancerad nivå: ”Ekologi för fiskevård” och ”Principer för fiskerivetenskap”. Läser du dem som ett paket och kompletterar med ett självständigt arbete (exjobb) får du ett helt läsårs studier. Kurserna kan tillgodoräknas i en magister- eller masterexamen.

 

Loading…