Utbildning och kurser i marinbiologi, limnologi och ekologi på SLU Aqua

Senast ändrad: 12 januari 2018
Stromakvariet fiskeriforsoksstationen.jpg

Institutionen för akvatiska resurser erbjuder ett flertal kurser inom SLU:s grundutbildning för dig som är intresserad av marinbiologi, limnologi och akvatisk ekologi. Vi är också värd för forskarskolan i ekologi: grunder och tillämpning. Detta sker tillsammans med institutionen för ekologi och institutionen för växtproduktionsekologi.

Inom universitetets grundutbildning ger vi för närvarande fyra olika kurser inom SLU:s ordinarie kursutbud. Därutöver tar vi emot ett flertal studenter som vill göra självständiga arbeten (examensarbete) inom biologi eller miljövetenskap.

I dagsläget har vi också kurser i provfiske och fiskmärkning, öppna för alla som behöver grundläggande kunskap inom dessa områden.

Vi håller även en seminarieserie, "Aqua seminars", som ges vid våra tre avdelningar.

Aktuell utbildning i marinbiologi, limnologi och ekologi vid institutionen för akvatiska resurser på SLU

Ekologi för fiskevård - 15.0 hp

Ekologi för fiskevård - 15.0 hp

Kursens mål är att ge kunskaper i fiskekologi och i förvaltning av naturliga resurser i sötvatten, brackvatten och marina miljöer. Detta ger fördjupad kompetens för arbete såväl nationellt som internationellt med vatten- och fiskförvaltningsfrågor. Ladda ned kursplanen (pdf).

Anmälningskod: Kommer under våren 2018
Kurskod: BI1269
Kursperiod: 20180903 - 20181105

Anmäl dig till Ekologi för fiskevård här (aktiveras under våren 2018).

SLU Aqua på Facebook

SLU Aqua på Twitter

Flyer - Ecology  for Fish Management & Conservation 15 hp

Principer för fiskerivetenskap - 15.0 hp

Principer för fiskerivetenskap - 15.0 hp

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om fiskerivetenskapens principer, från studier av fiskekologi till bedömning av akvatiska resurser, och hur dessa länkar till vetenskaplig rådgivning för förvaltning av hållbara fiskerier. Ladda ned kursplanen (pdf).

Anmälningskod: Kommer våren 2018. 
Kurskod: BI1270
Kursperiod: 20181106 - 20190120

Anmäl dig till Principer för fiskerivetenskap (aktiveras våren 2018)

Flyer - Principles of fisheries science

SLU Aqua på Facebook

SLU Aqua på Twitter

Självständiga arbeten / Examensarbeten

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Forskarskolan i ekologi 

Utlysning av lediga doktorandtjänster sker centralt på SLU

Kurser i provfiske och försöksdjursvetenskap på SLU

Kurser i provfiske och försöksdjursvetenskap på SLU

 • Provfiske räknas som djurförsök enligt den svenska lagstiftningen. Förutom en djurförsöksetisk ansökan och andra tillstånd måste du även ha erforderlig utbildning. SLU anordnar kurser i provfiske med fyra olika metoder. Kurserna heter Försöksdjursvetenskap – Provfiske. Läs mer om kurserna här.
 • Du måste dock först gå kursen Swedish Legislation, Ethics and Animal Use. Den kursen kommer att finnas med när du loggar in i utbildningssystemet.
 • Mejla till erik.h.petersson@slu.se och meddela vilken provfiskemetod du vill utbilda dig inom. Du kommer att få inloggningsuppgifter med epost.

Försöksdjursvetenskap – Provfiske: teori och praktik

1. Den teoretiska delen

 • Kurserna är webbaserade och du kan gå dem när som helst.
 • Kurserna är uppdelade efter fyra olika metoder: Elfiske, Nätprovfiske, Trålning + hydroakustik och Övriga metoder. Du väljer en eller flera metoder.
 • Avgiften för den teoretiska kursen är 1 500 kr.

2. Den praktiska delen

 • Institutionen för akvatiska resurser håller i den praktiska delen i Älvkarleby, Drottningholm, Öregrund eller Lysekil. OBS! alla provfiskemetoder undervisas inte på alla orter.
 • Avgiften för den praktiska delen av kursen är 1 500 kr.
 • Kursdeltagaren står själv för kostnaderna för resa, kost och logi.

Anmälan till Försöksdjursvetenskap – Provfiske

Kurserna i provfiske administreras av Erik Petersson (telefon: 010-478 42 39, e-post: erik.h.petersson@slu.se).

Kontakta Erik om du vill gå en kurs. Du kommer att få ett lösenord till webbkursen och instruktioner.

När du anmäler dig till en kurs ska du ange:

 • personnummer (ÅÅÅÅMMDD)
 • namn
 • adress

Kursavgift och kursintyg

 • Avgiften för den teoretiska kursen och den praktiska delen är 1 500 kr för respektive kurs.
 • En faktura kommer till dig med posten och kursintyg skickas ut när alla avgifter är erlagda.

Kurs i fiskmärkning

Fiskmärkning

Kurs i fiskmärkning


Kontaktinformation

Erik Petersson, t.f. avdelningschef, professor, studierektor forskarutbildningen
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
erik.h.petersson@slu.se, 010-478 42 39

Andreas Bryhn, forskare/studierektor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
andreas.bryhn@slu.se, 010-478 41 52                    

Sidansvarig: andreas.bryhn@slu.se