Hoppa till huvudinnehåll

Från sött till salt

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) arbetar för att öka kunskapen om ekosystem och naturresurser i både marin miljö och i sötvatten. Vi övervakar och analyserar hav, kustvatten, sjöar och vattendrag, forskar om akvatiska ekosystem, fisk och skaldjur och stödjer samhället med expertkompetens och kunskapsunderlag. Institutionen bildades 2011, när SLU tog över verksamheten vid dåvarande Fiskeriverkets avdelning för forskning och utveckling.

Bild på två medarbetare

För starka fiskbestånd i friska vatten

Verksamheten vid SLU Aqua präglas av en intensiv dialog och samverkan med det omgivande samhället, myndigheter, företag och intresseorganisationer. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är direkt tillämpbar i praktiken. Välkommen att höra av dig om du vill samarbeta med oss!

Med våra drygt 190 medarbetare är vi SLU:s största institution. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med en och samma vision: "starka fiskbestånd i friska vatten". Vill du också vara med och skapa förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld?   Läs mer om att jobba hos oss!

Havsfiskelaboratoriet

Havsfiskelaboratoriet arbetar med fisk- och skaldjursarter som torsk, sill, havskräfta och räka. En stor del av övervakning och analys sker inom ramen för EU:s datainsamlingsprogram och ICES. Avdelningen studerar hur marina ekosystem påverkas av fiske och topp-predatorer, gör beståndsanalyser och utvecklar selektiva fiskeredskap.

Byggnaden Havsfiskelaboratoriet med havet i bakgrunden. Foto.

Kustlaboratoriet

Kustlaboratoriets fokus ligger på kustens ekosystem. Avdelningen håller koll på kustmiljön genom att övervaka och analysera kustfiskar som abborre, sik, gös och gädda, utför recipientkontroll för kärnkraftverken, utvecklar redskap för småskaligt fiske och forskar om hur klimatförändringar påverkar fisksamhällen.

Byggnaderna vid Kustlaboratoriet i Öregrund. Foto.

Sötvattenslaboratoriet

Sötvattenslaboratoriet övervakar och tar fram kunskap om miljö och fiskbestånd i sjöar och vattendrag. Vid avdelningen arbetar experter på vandrande fiskarter som lax och ål och sötvattensarter som gös och kräfta. En stor del av forskningen fokuserar på hur genetiska mekanismer påverkar organismers anpassning till sin livsmiljö.

Byggnaden Sötvattenslaboratoriet sett från sjön. Foto.
Illustration av gädda

Forska på fisk hos oss

Hos oss kan du studera fisk i naturlika förhållanden i akvarier, tråg, dammar och i strömmande vatten. Vårt fiskgenetiska laboratorium (FiskGen) och våra ålderslaboratorier genomför analyser på uppdrag. Läs mer om vår forskningsinfrastuktur och alla våra tjänster >>

Publicerad: 10 oktober 2022 - Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se
Loading…