Kurser i provfiske och försöksdjursvetenskap på SLU

Senast ändrad: 08 juni 2023
Elfiske i vattendrag

Provfiske räknas som djurförsök enligt den svenska lagstiftningen. Förutom en djurförsöksetisk ansökan och andra tillstånd måste du även ha erforderlig utbildning. SLU anordnar kurser i provfiske med fyra olika metoder.

För att få provfiska måste du förutom tillstånd även ha den utbildning som krävs. SLU anordnar därför kurser i fyra olika metoder av provfiske.

Du måste dock först gå kursen Svensk lagstiftning & Etik, djurvälfärd och 3R. Den kursen kommer att finnas med när du loggar in i utbildningssystemet.

Försöksdjursvetenskap – Provfiske: teori och praktik

1. Den teoretiska delen

  • Delmomenten är webbaserade och du kan gå dem när du vill.
  • Delmomenten är de olika metoderna: Elfiske, Nätprovfiske, Trålning + hydroakustik och Övriga metoder. Du väljer en eller flera metoder.

2. Den praktiska delen

  • Institutionen för akvatiska resurser håller i den praktiska delen i Älvkarleby, Drottningholm, Öregrund eller Lysekil. OBS! alla provfiskemetoder undervisas inte på alla orter.

 Kursplan (pdf).

Anmälan till Försöksdjursvetenskap – Provfiske

Du anmäler dig till kursen eller delmomenten till Erik Petersson, se kontaktuppgifter nedan. 

I anmälan ska du ange:

  • personnummer (ÅÅÅÅMMDD) eller organisationsnummer
  • namn
  • adress

Efter anmälan får du epost med instruktioner och lösenord till webbkursen.

Kursavgift och kursintyg

  • Avgiften för den teoretiska kursen och den praktiska delen är 1 500 kr för respektive kurs.
  • Kursdeltagaren står själv för kostnaderna för resa, kost och logi.
  • En faktura kommer till dig med posten och kursintyg skickas ut när alla avgifter är erlagda.

Kontaktinformation

Magnus Dahlberg, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
magnus.dahlberg@slu.se, 010-478 42 22