Datainsamling från yrkesfisket

Senast ändrad: 02 juni 2016

SLU Aqua samlar in en mängd data från yrkesfisket för att få underlag till forskning och råd för förvaltning av fiskbestånden.

Datainsamling i sötvatten


Kontaktinformation

Francesca Vitale, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
francesca.vitale@slu.se, 010-478 40 52, 076-126 80 43

Sara Bergek, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14