Datainsamling från yrkesfisket

Senast ändrad: 17 april 2023

SLU Aqua samlar in en mängd data från yrkesfisket för att få underlag till forskning och råd för förvaltning av fiskbestånden.


Kontaktinformation

Francesca Vitale, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
francesca.vitale@slu.se, 010-478 40 52, 076-126 80 43

Sara Bergek, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14