Ekologisk kompensation i kustmiljön

Senast ändrad: 09 januari 2023
Blåstång. Foto.

Ekologisk kompensation används i liten utsträckning i Sverige idag, men kunde vara ett viktigt verktyg för att nå nationella och globala miljömål. Projektet ECOCOA (2018-2021) syftade till att stödja användningen av ekologisk kompensation inom kustförvaltningen. Målet var att ta fram en vetenskapligt grundad vägledning för sätt att uppväga förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med mänsklig verksamhet. Projektet finansierades av Naturvårdsverkets forskningsanslag.


Kontaktinformation

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16