Selektivt och skonsamt fiske - för hållbara hav

Senast ändrad: 17 april 2023
Trål i aktern av fiskebåt

Selektivt fiske innebär enkelt uttryckt ett fiske som fångar rätt arter av rätt storlek vid rätt plats och vid rätt tidpunkt. Tillsammans med fiskenäringen utvecklar sekretariatet för selektivt fiske vid SLU selektiva och skonsamma redskap som ska främja ett långsiktigt hållbart fiske.

Genom att använda selektiva fiskemetoder undviker man att fånga andra arter än den art som är målet för det aktuella fisket. Exempel är arter vars fångstkvoter är begränsade eller som är fredade.

Det kan till exempel handla om en rist (galler) som sorterar bort fisk vid fiske efter havskräfta eller räka eller gråsej vid fiske efter sill. Selektivt fiske kan också innefatta en strävan att fånga fisk och skaldjur av rätt storlek, som till exempel att sortera ut småräkor vid räkfiske.

Redskap för skonsamt och rovdjurssäkert fiske

Selektiva fiskemetoder innefattar även redskap som gör det möjligt att släppa tillbaka oönskad fångst levande, som till exempel torskburar och laxfällor. Vi utvecklar också redskap som är rovdjurssäkra (t.ex. sälsäkra burar) och skonsamma för att minimera risken att känsliga undervattensmiljöer skadas.

Selektiva fiskemetoder skall ses som ett kompletterande verktyg för hållbar förvaltning av fiskbestånden vid sidan av fångstbegränsningar (kvoter), insatsbegränsningar (t ex antal tillstånd), fredningstider och skyddsområden.

Samarbete mellan fiskare och forskare

Sedan 2014 har regeringen avsatt medel för att vidareutveckla fiskemetoder för selektivt och skonsamt fiske. Sekretariatet för selektivt fiske är en del av den satsningen och bygger på ett nära samarbete mellan fiskare och forskare. Hittills har drygt 40 projekt genomförts, där yrkesfisket stått för idéer och genomförande, och SLU Aqua för analys och vetenskaplig utvärdering.  

 

Sekretariatet

Kontakta oss med idéer kring selektivt fiske! Vi hjälper dig att realisera ditt projekt.

Person står ombord på fiskebåt

Projekten

Här hittar du resultat och rapporter om de 40-tal projekt som hittills genomförts.

Fiskare som håller upp bur

Låna redskap

Fiska smartare? I samarbete med trålbindare erbjuder vi redskap för utlåning.

Grönt när

Program sälar & fiske

SLU Aqua utvecklar även burar och fällor på uppdrag av Program Sälar och Fiske. Här ligger fokus på utveckling av sälsäkra redskap och på forskning kring konflikten mellan däggdjur och det kustnära fisket.

Läs mer om vårt arbete med skonsamma och sälsäkra fiskemetoder här.


Kontaktinformation

Hans C. Nilsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU hans.nilsson@slu.se, 010-478 40 40

Daniel Valentinsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
daniel.valentinsson@slu.se, 010-478 40 49

Mikael Ovegård, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
mikael.ovegard@slu.se, 010-487 40-32

Sven-Gunnar Lunneryd, forskare,
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
sven-gunnar.lunneryd@slu.se, 010-478 41 39

Sara Königson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
sara.konigson@slu.se, 010-478 41 34

Peter Ljungberg, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
peter.ljungberg@slu.se, 010-478 41 72