Sustainability perspectives on contemporary fisheries. Where have all the fishes gone? 7,5 hp.

Senast ändrad: 18 mars 2024
Måsar efter fiskebåt

Är du intresserad av hur man kan kombinera sjöar, vattendrag och hav fulla av liv, med ett hållbart fiske? Har du allmän behörighet till högskolan? Då skulle kanske en webb-baserad kurs på kvällstid om brännande aktuella hållbarhetsfrågor kunna passa dig till hösten? OBS! Kursen ges på distans via Zoom.

 

På kursen får du träffa föreläsare med olika specialkunskaper om fiske, inte bara marinbiologer, limnologer och andra naturvetare, utan även experter inom andra områden.

Bred överblick över hållbart fiske

“Where have all the fishes gone” ger dig grundläggande förståelse för fiskets påverkan på ekosystemen, och för dess funktion och betydelse för mänskliga samhällen, såväl i Sverige som globalt.

Kursen ger en bred överblick kring dagens och framtidens utmaningar för ett hållbart fiske. Du får dessutom lära dig om hur fiskbestånden förvaltas idag, och hur de skulle kunna förvaltas i framtiden.

“Intrycket från kursen var överlag positivt (…). En vidare förklaring till att kursen fick detta positiva omdöme var bredden av ämnen, och utrymmet för interaktion och kritiskt tänkande”.
/Tidigare studentrepresentant

Fakta:

Sustainability perspectives on contemporary fisheries. Where have all the fishes gone?

  • Fristående kurs
  • Kursen ges online
  • Kursen ges på engelska
  • Studietakt 25 %, kvällstid
  • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
  • Kursperiod: 2 sep - 19 jan 2025
  • Anmälan via  www.antagning.se