Sustainability perspectives on contemporary fisheries. Where have all the fishes gone? 7,5 hp.

Senast ändrad: 13 juni 2019
Siklöjefiske_Yvette Heimbrand_web.jpg

Är du intresserad av hur man kan kombinera sjöar, vattendrag och hav fulla av liv, med ett hållbart fiske? Har du allmän behörighet till högskolan? Då skulle kanske en i huvudsak kvällsbaserad kurs om brännande aktuella hållbarhetsfrågor kunna passa dig i höst?

Ansök direkt på antagning.se (välj denna länk om den gröna knappen ovan inte funkar i din webbläsare)

På kursen får du träffa föreläsare med olika specialkunskaper om fiske, inte bara marinbiologer, limnologer och andra naturvetare, utan även experter inom andra områden.

Bred överblick över hållbart fiske

“Where have all the fishes gone” ger dig grundläggande förståelse för fiskets påverkan på ekosystemen, och för dess funktion och betydelse för mänskliga samhällen, såväl i Sverige som globalt. Kursen ger en bred överblick kring dagens och framtidens utmaningar för ett hållbart fiske. Du får dessutom lära dig om hur fiskbestånden förvaltas idag, och hur de skulle kunna förvaltas i framtiden.

Studietakten är 25% över en termin med en övervägande del kurstiden på kvällstid. Kursen ges på engelska.
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-01-19

Du anmäler dig till kursen på www.antagning.se . Anmälan är öppen.


Kontaktinformation

Jonas Hentati Sundberg, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, Enheten för datainsamling och biologisk analys, SLU
jonas.sundberg@slu.se
, +46 (0)10-478 40 70, +46 (0)73 93 87 969

Andreas Bryhn, forskare, Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU mailto:andreas.bryhn@slu.se, 010-478 4152

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se