Samverka med oss på akvatiska resurser!

Senast ändrad: 03 april 2024
Torskhotell.

Om resursutnyttjandet från den blåa sektorn i framtiden ska öka måste det ske så att det är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för att minska inverkan av människan på vår blåa planet. Med vår breda kunskap inom ekologi, fiskeribiologi, och teknikutveckling kan vi tillsammans med andra aktörer ta fram ny kunskap och innovationer och bidra till att lösa de komplexa problem som finns kring förvaltning och nyttjande av resurser i vatten.

På institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) samverkar vi med myndigheter, yrkes- och fritidsfisket, företag, fiske- och vattenvårdsförbund och flera andra icke-statliga organisationer.

En stor del av vår samverkan sker genom kunskapsöverföring till svenska myndigheter och internationella organisationer. Vi har ett helhetsperspektiv från insamling av data och analys till leverans av kunskapsunderlag och expertstöd. Vårt samarbete med myndigheter och organisationer är en förutsättning för hållbart fiske och resursutnyttjande av svenska och internationella vatten.

Lokal samverkan - mer fisk

Vi samverkar även med lokala och regionala fiske- och vattenförbund runt datainsamling och analys för rådgivning utifrån lokala och regionala förutsättningar. Exempel på lyckad lokal samverkan mellan SLU Aqua, myndigheter och fiske- och vattenvårdsförbund är förvaltningsplaner och fiskeregleringar som lett till ökad mängd gös i Mälaren och Hjälmaren, mer laxfiskar i Vättern, eller mer stor gädda och gös i fiskefria områden längs kusten.

Innovationer för ett bärkraftigt fiske

Ett hållbart fiske kräver att redskapen är skonsamma mot miljön och selektivt fångar de arter eller storlekar som man är intresserad av. Vi har lång erfarenhet av samverkan med yrkesfisket för att utveckla fiskeredskap och fiskemetoder för att minska bifångster av undermålig fisk eller tumlare, utveckla sälsäkra redskap eller minska redskapens inverkan på ekosystem.

I samverkan med näringen testar vi nya innovationer för fiske- och produktionsmetoder, allt från odling av kräftor till att göda smala torskar till att bli feta och fina. Vi jobbar för ett mer varierat resursutnyttjande av våra vatten, men det är viktigt att det sker hållbart. I samverkan mellan fiskare och organisationer testar vi nya förvaltningsmodeller.

En blå framtid kräver mer samverkan

Att öka resursutnyttjandet från den blå sektorn samtidigt som vi värnar miljön och bibehåller viktiga ekologiska funktioner är ett komplext problem. Samverkan mellan olika aktörer krävs för att lösa detta.

Välkommen att samverka med oss för ett bättre och smartare resursutnyttjande från vatten och för en hållbar utveckling!