Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten

Senast ändrad: 24 januari 2024
sill simmar i havet

Rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten gavs ut fram till 2021 och beskriver tillstånd och utveckling för de mest fiskade arterna i havet och i de fyra stora sjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Från och med 2022 presenteras resultaten i den digitala tjänsten Fiskbarometern.

Fakta:

En del av informationen i denna publikation kommer från datainsamling inom DCF, som finansieras till 60% av medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF).

Medfinansiering från EHFVF


Kontaktinformation

Stefan Larsson, senior miljöanalysspecialist
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
stefan.larsson@slu.se, 010-478 41 81, 072-216 51 61