SLU Aquas organisation

Senast ändrad: 25 november 2021

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) är uppdelad i tre avdelningar, med en avdelningschef per avdelning. Institutionens prefekt utgör tillsammans med avdelningscheferna och den administrativa chefen institutionens ledningsgrupp.


Kontaktinformation

Noél Holmgren, prefekt
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
noel.holmgren@slu.se, 010-478 40 93