SLU Aquas organisation

Senast ändrad: 18 december 2020

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) är uppdelad i tre avdelningar, med en avdelningschef per avdelning. Institutionens prefekt utgör tillsammans med avdelningscheferna och administrativa chefen institutionens ledningsgrupp. Adjungerade till ledningsgruppen är institutionskommunikatören och prefektsekreteraren.


Kontaktinformation

Noél Holmgren, prefekt
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
noel.holmgren@slu.se, 010-478 40 93

Sidansvarig: malin.werner@slu.se