SLU Aquas organisation

Senast ändrad: 09 november 2022

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) är uppdelad i tre avdelningar, med en avdelningschef per avdelning. Institutionens prefekt utgör tillsammans med avdelningscheferna och den administrativa chefen institutionens ledningsgrupp.

Tre avdelningar - från sött till salt

Här hittar du kontaktuppgifter till centrala funktioner vid institutionen samt adresser till våra avdelningar och lokalkontor.

Våra enheter

Avdelningarna har olika uppdelning av ledarskapet efter arbetsområden.
För kontaktperson; för musen över och/eller klicka på namnet på avdelningen eller enheten.

SLU Aqua i Drottningholm, Sötvattenslaboratoriet har 4 enheter:

SLU Aqua i Uppsala/Öregrund, Kustlaboratoriet har 8 enheter:

SLU Aqua i Lysekil, Havsfiskelaboratoriet hade 6 enheter förut, men genomgår en organisationsförändring just nu (2022).


Kontaktinformation

Noél Holmgren, prefekt
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
noel.holmgren@slu.se, 010-478 40 93