Fisk, fiske och klimatförändringarna

Senast ändrad: 17 april 2023

Den globala uppvärmningen gör vattnet i hav och sjöar allt varmare. Detta förändrar förutsättningarna i havens ekosystem på en rad sätt – Östersjön blir bland annat både varmare, mindre salt och mer syrefattigt. Men hur förändras livet i hav och sjöar av detta, och hur påverkas till exempel fisket? Vår forskning kring klimatförändringarnas effekter börjar ge svar.

När vattnet blir varmare så växer många fiskar snabbare. Det visar våra experiment och långsiktiga insamling av fisk från sjöar, Östersjökusten och områden påverkade av varmvatten från Forsmarks kärnkraftverk.

Men alla fiskar påverkas inte likadant av att det blir varmare. Vi har också visat att vad som händer beror på om fisken är liten eller stor, hona eller hane. Stora individer växer inte snabbare och hanar kan till och med växa långsammare i varmt vatten. Det här gör att fiskpopulationer förändras. Genom att jämföra fiskpopulationer i över 100 sjöar med olika temperatur kan vi se att det här också kan påverka hur mycket fisk som produceras. Varmare vatten kan till och med leda till att det produceras mindre mängd fisk, totalt sett.

Modelleringar visar risk för "flippande" ekosystem

För att förstå hur sådana förändringar kan påverka hela fisksamhällen, födovävar och ekosystem utvecklar vi också matematiska modeller av flera fiskarter och deras byten, som alla är beroende av varandra. Vi har nyligen visat att de här förändringarna hos fisk, som uppvärmningen orsakar, kan leda till att ekosystem i sjöar och hav ’flippar’ (skiftar till ett annat stabilt tillstånd), och en större risk att rovfiskar dör ut eller kollapsar till följd av t ex fiske.

Det här är viktigt för att förstå hur fisket påverkas, och hur vi kan anpassa fisket till de pågående klimatförändringarna. Vår forskning ger ny kunskap som är en nyckel för att nå en hållbar matproduktion från levande hav trots global uppvärmning.

Läs mer om vår forskning om effekter av klimatförändringarna på engelska

Läs mer om vår övriga forskning och oss

 


Kontaktinformation

Anna Gårdmark, professor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
anna.gardmark@slu.se, 010-478 41 25

Magnus Huss, universitetslektor, studierektor - forskarutbildning
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
magnus.huss@slu.se, 010-478 41 27