Utsättning av ål

Senast ändrad: 01 mars 2023
ålyngel

SLU Aqua samlar in data över mängden glasål (ung ål) som sätts ut i Sverige. Stödutsättning av ål (på engelska kallat restocking) görs av flera aktörer och finansieras både genom statliga medel och av vattenkraftsbolag, fiskevårdsföreningar, privatpersoner, med flera. Oavsett finansiär eller aktör så är mängden utsatt ål en viktig datakomponent när vi gör beståndsuppskattningar.

Uppgifter om din ålutsättning - mejla eller använd webbformuläret

Du kan antingen skriva in dina uppgifter kring ålutsättningen genom att ladda ned det här excel-bladet och mejla in det till kontaktpersonen för data kring ål (Jennie Strömquist). Eller så kan du skriva in dina uppgifter kring ålutsättningen i formuläret nedan. Klicka dig framåt steg för steg. 

Webbformulär för utsättning av ål

Odlare/leverantör

Information om platsen

Vikt och antal

Kontaktuppgifter

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Kontaktinformation

Josefin Sundin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
josefin.sundin@slu.se, 010-478 42 24

Jennie Strömquist, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
jennie.stromquist@slu.se, 010-478 42 21