Torskmärkning för en förbättrad fiskeriförvaltning

Senast ändrad: 17 april 2023
En torsk med gult märke under ryggfenan. Foto.

Märkning av Östersjötorsk – Tagging Baltic Cod (TABACOD)

Projektet TABACOD är avslutat, men torskarna som projektet märkt kan fortfarande simma omkring i havet, så håll ögonen öppna efter märken på torsk om du fiskar.

Du kan ladda ner ner projektets slutrapport "Tagging Baltic Cod – TABACOD. Eastern Baltic cod: Solving the ageing and stock assessment problems with combined state-of-the-art tagging methods" från projektets webbsida. 

------------------------------------------------

Problemet

Det internationella havsforskningsrådet (ICES) kan för närvarande inte tillhandahålla säkra biologiska fiskeråd till Europeiska kommissionen för förvaltning av det östra torskbeståndet i Östersjön. En av nyckelfrågorna som förhindrar förståelsen av den aktuella statusen för detta torskbestånd är bristen på tillförlitlig information vad gäller torskålder och tillväxttakt, vilket hindrar användningen av analytiska metoder för beståndsuppskattning.

Syftet med märkningsprojektet TABACOD (Tagging Baltic Cod) är att lösa detta problem för att få en bättre fiskeförvaltning.

 

Projektet

Märkning är en av de mest tillförlitliga metoderna för att förbättra åldersbestämning och uppskatta tillväxt. Projektet kommer pågå 2016-2019 och är finansierat av stiftelsen BalticSea 2020.

Torsk fångas, märks med externa och interna märken (den interna märkningen är en kemisk märkning av hörselstenarna) och släpps. Märkningen kommer att ske under tre år (2016-2018) i södra och centrala Östersjön. De länder som deltar är Sverige, Danmark, Tyskland och Polen.

Kommersiella fiskare och fritidsfiskare som återfångar märkt fisk får en belöning om torsken med märket levereras till de ansvariga vid respektive nationellt institut.

Torskmärkning har gjorts tidigare i Östersjön, men aldrig på en så här stor skala och med det slutliga målet att förbättra beståndsuppskattning för förvaltningsändamål.

 

Relevans och förväntat resultat

Projektet kommer att ge grundläggande och avgörande biologisk information som är nödvändig för att förbättra torskåldersbestämning och för att uppskatta den nuvarande tillväxttakten av torsk, för en direkt tillämpning i beståndsmodeller och ICES fiskeråd till EU-kommissionen. Ytterligare förväntade resultat är förbättrad kunskap om torskens migrationsvägar, graden av blandning mellan de östra och västra torskbestånden i Östersjön och uppskattning av fiskeridödligheten.

 

SLU Aquas roll

SLU Aqua har en central roll i koordineringen av projektet tillsammans med DTU i Danmark. SLU Aqua är också ansvariga för tillämpningen av tillväxtdata som samlats in från märkningen till beståndsuppskattningen.

Personal involverade på SLU: Monica Mion, Magnus Andersson, Peter Jakobsson, Joakim Hjelm, Annelie Hilvarsson, Roman Motyka, Anders Svenson & Michele Casini.


Kontaktinformation

Michele Casini, professor
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
michele.casini@slu.se, 010-478 40 16, 076-126 80 07