Fish in food-webs

Senast ändrad: 23 april 2024

Denna sida finns ännu inte översatt till svenska, men du kan läsa om forskningen på engelska här >>


Kontaktinformation

Anna Gårdmark, professor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
anna.gardmark@slu.se, 010-478 41 25