Hoppa till huvudinnehåll

Puckellax i Sverige

Puckellax är en främmande art i Sverige. SLU kartlägger dess utbredning. Hjälp oss genom att rapportera fynd av puckellax!

Mer information om puckellax

Rapporter

Den vetenskapliga artikeln Pink salmon distribution in Sweden: The calm before the storm? har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ecology and Evolution 2022.

SLU:s tidigare översikt, riskbedömning och förslag på åtgärder för puckellax i Aqua reports 2018:17.

Distribution and abundance of pink salmon across the North Atlantic Report of the Working Group on North Atlantic Salmon (nasco.int)

Websidor och presentationer

Om puckellax,  Havs- och vattenmyndigheten

Pukkellaks (NINA, Norsk institutt for naturforskning)

Emerging Threats - Pink Salmon (Atlantic Salmon Trust)

Kontakta projektledningen

Frågor eller information om puckellax kan skickas till puckellax@slu.se 

Tom Staveley, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
tom.staveley@slu.se, 010-478 42 52

Ida Ahlbeck Bergendahl, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
ida.ahlbeck.bergendahl@slu.se, 010-478 42 50

Publicerad: 19 januari 2023 - Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se
Loading…