Hoppa till huvudinnehåll

FÅK återbesökt – en syntes om FiskevÅrd i reglerade sjöar och Kraftverksmagasin

I projekt ”FÅK återbesökt” analyserar vi kunskap om reglerade sjöar och kraftverksmagasin från 1970- och 1980-talet och syntetiserar den med ny internationell forskning – i ljuset av en ekosystembaserad förvaltning.

Om projektet

Läs mer om projekt FÅK återbesökt! En syntes av fiskevårdsåtgärdernas effekter i reglerade sjöar och vattenmagasing, en analys av fiskutsättningar och näringsdjur samt framtida rekommendationer.

en sjö med himmel och berg i bakgrunden

Rapportera kanadaröding!

I projekt FÅK återbesökt kartlägger vi var i Sverige kanadaröding satts ut och var de har förökat sig. Vi kommer också att analysera eventuella risker för biologisk mångfald. Därför vill vi gärna få in rapporter över var kanadaröding fångas!

en fisk på en sten

Fiskevård

Vad är fiskevård? Vilka är effekterna av tidigare fiskevårdsåtgärder och hur kan man arbeta framöver i dessa vattenmiljöer? Läs mer om hur projekt FÅK återbesökt ska försöka fylla kunskapsluckorna med fokus på ekosystem och hela avrinningsområden.

kollage med bokframsida och karta

Enkät om åtgärder i vattenkraftsreglerade sjöar och älvmagasin

Hjälp oss att täppa till kunskapsluckorna om åtgärder i sjöar och magasin genom att svara på våra frågor! Kanske känner du till fiskevårdsåtgärder som vi gärna vill veta mer om.

vatten rinner mellan sten och grus  med sjö och berg i bakgrunden

Projektmedlemmar och referensgrupp

Projektledare

Johan Östergren, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
johan.ostergren@slu.se010-478 42 62, 070-346 14 29

Läs mer om Johan på SLU:s webb

Sara Bergek, avdelningschef, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14

Läs mer om Sara Bergek på SLU:s webb

Kerstin Holmgren, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
kerstin.holmgren@slu.se, 010-478 42 29

Läs mer om Kerstin Holmgren på SLU:s webb

Brendan Mckie, universitetslektor
Institutionen för vatten och miljö, Avdelningen för ekologi och biodiversitet, SLU
brendan.mckie@slu.se, 018-67 31 55

Läs mer om Brendan Mckie på SLU:s webb

Gunnar Öhlund, forskare
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
gunnar.ohlund@slu.se, 070-213 10 06

Joel Segersten, forskningsingenjör
Institutionen för vatten och miljö, Avdelningen för ekologi och biodiversitet, SLU
joel.segersten@slu.se, 018-67 31 60

Referensgrupp

Ingemar Näslund, Länsstyrelsen i Jämtlands län

Andreas Broman, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Anders Berglund, Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Magnus Bidner, AFRY/Fiskesamordnare i Storumans kommun

Tina Hedlund, Vattenregleringsföretagen

Erik Sparrevik, Vattenfall AB

Arne Fjälling, tidigare Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Anders Skarstedt, Havs- och vattenmyndigheten

Finansiär

 

logotyp för Havs- och vattenmyndigheten Naturvårdsverkets logotyp

Projektet FÅK återbesökt finansieras av fiskevårdsmedel från Havs- och vattenmyndigheten och ingår i Miljöforskningsanslagets utlysning Vattenkraftens miljöpåverkan.

Projektresultat och händelser

Här listar vi såndant som är på gång och resultat från projektet.

Publicerad: 01 juli 2024 - Sidansvarig: teresa.soler@slu.se
Loading…