Examensarbete/Självständigt arbete i miljövetenskap och biologi vid SLU Aqua

Senast ändrad: 15 oktober 2021

Vill du jobba med marinbiologi, marinekologi, sötvattensbiologi, sötvattensekologi eller limnologi? Genom ditt ex-jobb hos oss gör du en insats för Östersjön, Västerhavet eller för våra sjöar och rinnande vatten.

Som examensarbetare hos oss får du arbeta med verkliga problemställningar inom pågående forskningsprojekt tillsammans med handledare som är Sveriges ledande experter inom området. Du får möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i praktiken och har chans delta i spännande fältjobb.

Våra examensarbetet innefattar allt från fisk, fiske och skaldjur till sälar och sjöfågel.

Aktuella utlysningar och förslag

Svartmunnad smörbult – 3 experimentella studier Examensarbete i biologi eller miljövetenskap vid institutionen för
akvatiska resurser, SLU, 15-60 hp

Fish welfare: Behavioural responses to anaesthesia in brown trout Bachelor or Master project in biology, 15-60 hp

Restoration of Charophyte meadows (kransalgsängar) Examensarbete i biologi/miljövetenskap, 15-60 hp

Dynamics of downstream and upstream migrating pike (Esox lucius) (Bachelor or Master project in biology, 15-60 hp)

Testing a new tool for non-invasive identification of pike individuals using eyerecognition (master project 30-60 hp)

Estimating recreational fishing effort in Lake Mälaren (30-60 hp)

Algtoxiner i Östersjön (30-60 hp)

Giant eels in dusty newspaper archives (30 hp)

Examensarbeten om laxfisk i Dalälven 2020 (kandidat/master,
15‐30 hp)

Study on cost-effective sampling of Baltic cod stomachs for the purpose of multispecies modelling (30-60 credits)

Study on the population structure of herring in the central and western Baltic Sea basen on the analysis of growth and otolith shape (30-60 hp)

Håller maten måttet? Energiinnehåll i födan hos sillgrisslor i Östersjön (15-60 hp)

Energy content in the diet of breeding seabirds (Degree thesis project 15-60 hp)

Skarvars predation på laxsmolt i Indalsälven (master 30-60 hp)

Skarvens födoval och påverkan på fisk och fiske i Mälaren (master 30-60 hp)

Säl och skarv i svenska kustvatten (master 30-60 hp)

Tidigare studentuppsatser

Här kan du få information och inspiration från tidigare självständiga arbeten vid SLU Aqua.


Kontaktinformation

Andreas Bryhn, forskare, studierektor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
andreas.bryhn@slu.se, 010-478 41 52