Examensarbete/Självständigt arbete i ekologi och biologi vid SLU Aqua

Senast ändrad: 26 september 2018
Torskburar_Peter-Ljungberg.jpg

Vill du jobba med marinbiologi, marinekologi, sötvattensbiologi, sötvattensekologi eller limnologi? Genom ditt ex-jobb hos oss gör du en insats för Östersjön, Västerhavet eller för våra sjöar och rinnande vatten.

Som examensarbetare hos oss får du arbeta med verkliga problemställningar inom pågående forskningsprojekt tillsammans med handledare som är Sveriges ledande experter inom området. Du får möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i praktiken och har chans delta i spännande fältjobb.

Våra examensarbetet innefattar allt från fisk, fiske och skaldjur till sälar och sjöfågel.

Aktuella utlysningar och förslag

Hur effektiv är en sälsäker fälla på att fånga olika fiskarter? (30-45 hp)

How does climate change impact fish populations? (30-45 credits, MSc level)

Do growth patterns at sea affect salmon condition and reproduction? (30-45 hp)

Comparative Life Cycle Assessment study of mussel products (BSc or MSc level)

Comparative Life Cycle Assessment study of scallop products (BSc or MSc level)

Comparative Life Cycle Assessment study of shrimp products (BSc or MSc level)

Feeding overlap between cod and flounder in the Baltic Sea (master, 30-45 hp)

Ny metod för övervakning av häckningsframgång hos sillgrisslor på Stora Karlsö (kandidat/master 15-45 hp)

Invasiva arter - Svartmunnad smörbult (kandidat/master 15-45 hp)

Skarvars predation på laxsmolt i Indalsälven (master 30-45 hp)

Skarvens födoval och påverkan på fisk och fiske i Mälaren (master 30-45 hp)

Utveckling av en "sälsäker" pinger som minskar bifångst av tumlare (master 30-45 hp)

Säl och skarv i svenska kustvatten (master 30-45 hp)

Ekosystembaserad fiskförvaltning i 8-fjordar (master 30-45 hp)

Ecosystem-Based Fisheries Management in Lake Vättern (master 30-45 hp)


Kontaktinformation

Andreas Bryhn, forskare/studierektor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
andreas.bryhn@slu.se, 010-478 41 52                    

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se