Examensarbete/Självständigt arbete i ekologi och biologi vid SLU Aqua

Senast ändrad: 20 april 2020

Vill du jobba med marinbiologi, marinekologi, sötvattensbiologi, sötvattensekologi eller limnologi? Genom ditt ex-jobb hos oss gör du en insats för Östersjön, Västerhavet eller för våra sjöar och rinnande vatten.

Som examensarbetare hos oss får du arbeta med verkliga problemställningar inom pågående forskningsprojekt tillsammans med handledare som är Sveriges ledande experter inom området. Du får möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i praktiken och har chans delta i spännande fältjobb.

Våra examensarbetet innefattar allt från fisk, fiske och skaldjur till sälar och sjöfågel.

Aktuella utlysningar och förslag

Improving monitoring programmes for the northern pike using environmental DNA (master project 30-60 hp)

Do we really need all the measurements on eel to determine maturity? (master project 30-60 hp)

Behaviour in wild guppies from populations with high and low predation pressure on Trinidad (master project 30-60 hp)

Study on cost-effective sampling of Baltic cod stomachs for the purpose of multispecies modelling (30-60 credits)

Ecosystem-Based Fisheries Management of Lake Vänern (15-60 credits)

Study on the population structure of herring in the central and western Baltic Sea basen on the analysis of growth and otolith shape (30-60 hp)

Håller maten måttet? Energiinnehåll i födan hos sillgrisslor i Östersjön (15-60 hp)

Examensarbeten om lax i Dalälven (kandidat/master, 15‐30 hp)

Examensarbeten om laxfisk i Dalälven 2019 (kandidat/master, 15-45 hp)

Hur effektiv är en sälsäker fälla på att fånga olika fiskarter? (30-60 hp)

Energy content in the diet of breeding seabirds (Degree thesis project 15-60 hp)

Två experimentella examensarbeten om svartmunnad smörbult (kandidat/master 15-45 hp)

Skarvars predation på laxsmolt i Indalsälven (master 30-60 hp)

Skarvens födoval och påverkan på fisk och fiske i Mälaren (master 30-60 hp)

Säl och skarv i svenska kustvatten (master 30-60 hp)

Tidigare studentuppsatser

Här kan du få information och inspiration från tidigare självständiga arbeten vid SLU Aqua.


Kontaktinformation

Andreas Bryhn, forskare, studierektor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
andreas.bryhn@slu.se, 010-478 41 52

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se