Hoppa till huvudinnehåll

Biologisk mångfald och naturvård

En rik biologisk mångfald ökar ett ekosystems förmåga att klara förändringar och är helt centralt om våra hav, sjöar och vattendrag ska kunna leverera sina ekosystemtjänster. SLU Aqua arbetar med frågor om hur biodiversiteten kan bevaras; som fiskeregleringar, restaurering och skydd av livsmiljöer och hotade arter, men också med hoten mot den; som invasiva arter, klimat och mänsklig påverkan.

Hjälp oss kartlägga puckellaxen!

Puckellax är en främmande art i Sverige. Under 2023 och 2024 undersöker vi artens utbredning med hjälp av miljö-DNA, kamerafällor - och medborgarforskning.

Om du ser eller fångar en puckelax är det viktigt att du rapporterar in ditt fynd.

Med genetiken som verktyg

Biologisk mångfald handlar inte bara om en mångfald av arter, det är lika viktigt är att det finns en genetisk variation inom arterna. De genetiska skillnaderna kan analyseras och beskrivas med modern DNA-teknik. Här hittar du några av våra projekt inom området.

Fiskefria områden

Vi följer upp effekten av fiskefria områden i svenska vatten. Syfte: utveckla rekommendationer för hur sådana områden kan utformas för att bli ett effektivt verktyg för ekosystembaserad havsförvaltning.

Man mäter hummer

Musslor och svartmunnad smörbult

Snart har den invasiva arten svartmunnad smörbult nått Mälaren. Med dykinventeringar och försök har vi studerat hur det kan påverka fiskens huvudföda; musslor och snäckor.

Förvaltning av sötvatten

Hur framgångsrika är restaureringar? Vilka effekter får mänskligt inducerade klimatförändringar på våra sötvattenresurser och hur vi hanterar dem? Läs mer om projektet FRESHREST.

Forskning om den hotade flodkräftan

Bestånden av flodkräfta har minskat kraftigt i Sverige på grund av kräftpest, försurning, föroreningar och vattenreglering. Vi arbetar för att bevara flodkräftan och förstärka flodkräftfisket.

Publicerad: 17 april 2023 - Sidansvarig: teresa.soler@slu.se
Loading…