Rådgivning om fisk och fiske

Senast ändrad: 09 mars 2022

Rådgivning till internationella och nationella förvaltningen av  fisk och skaldjursresurser är en av våra huvuduppgifter.

Rådgivning bedrivs genom att institutionens forskare deltar i Internationella havsforskningsrådet (ICES) och Europeiska kommissionen för europeiskt inlandsfiske och vattenbruk (EIFAAC). I olika arbetsgrupper hanteras den data som i olika länder samlats in för att bland annat uppskatta storlek, tillväxthastighet och möjlighet till fiske på olika bestånd.

Arbetsgruppernas arbete granskas av olika kvalitetssäkringsgrupper innan beslut om de slutliga råden tas i ICES Advisory Committee (ACOM). Institutionens medarbetare är involverade i alla dessa processer.

På ett liknande sätt arbetar vi med rådgivning till främst Havs- och vattenmyndigheten på det nationella planet. Här kan det till exempel gälla råd kring lokala bestånd eller konsekvenser av befintliga eller föreslagna nationella eller internationella förvaltningsåtgärder för bestånd eller miljö.

Vi arbetar inom dessa områden

Bedömning av ekologisk status
Fredningsområden
Främmande arter
Indikatorutveckling för kustfisk
Kräftor och kräftfiske
Ålen - en hotad art och resurs


Kontaktinformation