Insamling av data

Senast ändrad: 02 januari 2024
Kvinna står i en båt. Foto.

SLU Aqua samlar in dataunderlag för rådgivning, forskning och beslutsunderlag på många olika sätt.

Säkra och detaljerade beståndsanalyser är viktiga instrument som kan bidra till en bättre reglering av fisket och möjliggöra uppföljning av förvaltningsåtgärder. För de kommersiellt viktigaste arterna deltar SLU i Internationella Havsforskningsrådets, Ices, arbete med beståndsanalyser och framtagande av biologisk rådgivning till fiskeriförvaltningen.

Flera arter som är av stor betydelse, särskilt för kust- och insjöfisket, saknar internationell rådgivning. Det är därför en väsentlig arbetsuppgift att ta fram motsvarande analys och råd på nationell nivå för dessa arter. För att kunna tolka utvecklingen hos enskilda populationer och fisksamhällen är kunskap om effekterna av påverkan av fiskarnas livsmiljö av yttersta vikt.

Verksamhet

Provfiske i havet (trål- och videoundersökningar)
Provfiske vid kusten med nät och ryssjor 
Provfiske vid kusten med trål  
Provfiske i rinnande vatten
Provfiske i sjöar

Datainsamling från fritidsfiske
Fiskmärkning

Recipientkontroll

Recipientkontroll utförs för att kontrollera hur exempelvis en fabrik eller ett kärnkraftverk påverkar omkringliggande miljö. Resultaten jämförs med ett referensområde.

Datainsamling från yrkesfisket i havet

Vi samlar in data om fisk och fiske från (främst) yrkesfisket inom ramen för Data Collection framework.

Databasen för provfiske i vattendrag - SERS

I det nationella elfiskeregistret finns kvalitetssäkrad data från provfisken i vattendrag över hela landet.

Elfiske i vattendrag

Kustfiskdatabasen - KUL

I den nationella databasen för kustprovfisken finns kvalitetssäkrad data från svensk och åländsk kust.

Gädda under vatten

Databasen för provfiske i sjöar - NORS

I den nationella databasen för sjöprovfisken finns kvalitetssäkrad data från provfisken i sjöar från hela landet.

Man håller upp en fisk

Rapportera till SLU Aqua

SLU Aqua tar emot dina observationer av fisk och kräftdjur. Rapportera dina data vid utsättningar, provfisken och när du fångat en märkt fisk. Tack! Dina observationer är mycket värdefulla och används i forskning och miljöanalys.


Kontaktinformation

Erik Petersson, professor
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
erik.h.petersson@slu.se, 010-478 42 39

Joakim Hjelm, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
joakim.hjelm@slu.se, 010-478 40 64, 070-369 30 04