Effekter av havsbaserad vindkraft

Senast ändrad: 17 april 2023
Vindkraftverk i havet. Foto.

Institutionen för akvatiska resurser bidrar med kunskapsstöd inom havsbaserad vindkraft.

Havsbaserad vindkraft ökar i världen, även i Sverige och våra grannländer. Frågor som uppstår gäller bland annat hur havsbaserad vindkraft kan påverka marint liv, och om vindkraften är förenlig med fiske och naturskydd.

Kunskapsprogrammet Vindval utför forskning om vindkraftens påverkan på effekter på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Länsstyrelsernas karttjänst Vindbrukskollen ger en aktuell överblick över vindkraftsprojekt i Sverige.

Forskare vid institutionen för akvatiska resurser medverkar i forskning inom Vindval, samt i internationella expertgrupper om havsbaserad vindkraft inom Internationella havsforskningsrådet (ICES).

Mer information och rapporter om havsbaserad vindkraft

Publikationer

Bergström, L., M. C Öhman, C. Berkström, M. Isæus, L. Kautsky, B. Koehler, A. Nyström Sandman, H. Ohlsson, R. Ottvall, H. Schack & M. Wahlberg (2022) Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv: En syntesrapport om kunskapsläget 2021. Naturvårdsverket Rapport 7049

Naturvårdsverket (2022) Havsbaserad vindkraft – åtgärder för att minska påverkan. Användarblad, pdf.

Bergström, L., T. Malm, N. Åstrand Capetillo, H. Ohlsson, M. Wahlberg, R. Rosenberg, L. Kautsky & D Wilhelmsson (2014) Effects of off shore wind farms on marine wildlife – a generalized risk assessment. Environmental Research Letters 9 034012

Bergström, L., Sundqvist, F., Bergström, U. (2013) Effects of an offshore wind farm on the local demersal fish community. Marine Ecology progress series 485: 199–210. doi: 10.3354/meps10344

Bergström L, Lagenfelt I, Sundqvist F, Andersson I, Andersson M H, Sigray P. (2013). Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark– Slutredovisning av kontrollprogram för fisk och fiske 2002–2010. På uppdrag av Vattenfall Vindkraft AB. Havs och Vattenmyndigheten 2013:18

Webbinarium

Vindkraftens påverkan på marint liv, webbinarium om kunskapsläget och hur man med hjälp av skadelindring kan minimera negativ påverkan.


Kontakt

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16

Mattias Sköld, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
Fartygsenheten, SLU
mattias.skold@slu.se, 010-478 40 46, 070-537 87 74

Birgit Koehler, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
birgit.koehler@slu.se, 010-478 41 60

Ulf Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ulf.bergstrom@slu.se, 010-478 41 17