Om Programmet för odlad mångfald, Pom

Senast ändrad: 06 mars 2019
Logga, inte så stor.JPG

Programmet för odlad mångfald, Pom, är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Sveriges Riksdag beslutade redan 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald eller Riokonventionen.

Programmet arbetar med fem stora uppgifter:

 • inventera, samla in och bevara växter
 • öka användningen av våra kulturväxter
 • forska om växterna
 • informera och utbilda
 • samarbeta internationellt

  Tre faser

  Poms arbete bedrivs inom tre olika faser:

 1. Inventeringsfasen 2002-2010. Inom åtta olika inventeringsprogram, så kallade upprop, har Pom med hjälp av duktiga inventerare och tips från allmänheten letat över hela Sverige efter gamla odlingsvärda sorter av vegetativt förökade köksväxter ("sparrisväxter"), bär, frukt, perenner, prydnadsträd och -buskar, lök- och knölväxter, rosor, krukväxter samt fröförökade köksväxter. Läs mer
 2. Utvärdering, bevarande och nyttjande 2011-2015 Från och med 2011 koncentreras arbetet på en utvärderingsfas, då det insamlade materialet undersöks, jämförs och utvärderas med hjälp av provodlingar och DNA-analyser. I samråd med referensgrupper bestäms vilka sorter som ska bevaras för framtiden. Under denna fas arbetar vi också med dokumentering av insamlat material och planerar för framtida bevarande och nyttjande. Läs mer.
 3. Nationell genbank från 2016 och framåt. Det utvalda materialet bevaras för framtiden i Nationella genbanken, varifrån det också ska vara fritt tillgängligt.
Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se