Sveriges lantbruksuniversitet

Våra ackrediterade analyslaboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitets­säkrade analyser av vattenkemi och biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC sedan början av 1990-talet.

Våra forskningslaboratorier är inte ackrediterade. Information om dessa finns under rubriken Forskning - forskningsinfrastruktur.

Loading…