Sveriges lantbruksuniversitet

Våra ackrediterade analyslaboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitetssäkrade analyser av vattenkemi och -biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC sedan början av 1990-talet.

Våra tre forskningslaboratorier är inte ackrediterade. Information om dessa finns under rubriken Forskning - forskningsinfrastruktur

Publicerad: 18 oktober 2017 - Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se