Anvisningar till provtagare: vatten- och biotaprovtagning

Senast ändrad: 05 april 2024

Det är viktigt med rättvisande utslag. Precisionen på våra analysresultat, d.v.s. hur väl vi klarar att skatta den verkliga halten, beror på många olika faktorer i flera olika led. Vi investerar mycket tid och pengar på att säkerställa en hög kvalitet i våra mätningar.

En av de viktigaste faktorerna i kedjan till korrekta resultat är att provtagningen utförs på ett korrekt sätt av kompetent provtagningspersonal. För att hela kedjan skall fungera krävs

  1. god planering
  2. provtagning
  3. transport och förvaring
  4. analys
  5. utvärdering. 

Provtagningsanvisningar

Specifika anvisningar för sjöprovtagning inom vissa program

Provtagning och analys av bekämpningsmedel

Genom vår deltagande i verksamheten SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) arbetar vi även med metoder för provtagning och analys av bekäpningsmedel i miljön.


Kontaktinformation

För beställning av prov­tag­nings­utrust­ning, flaskor, etiketter och proto­koll kontakta ivm-support@slu.se, tel. 018-67 31 49