Vatten- och biotaprovtagning

Senast ändrad: 20 september 2018
Provflaskor.jpg

Vi strävar till att göra så goda uppskattningar som möjligt av de verkliga halterna ute i miljön. Precisionen på våra analysresultat, dvs hur väl vi klarar att skatta den verkliga halten, beror på många olika faktorer i flera olika led och vi investerar mycket tid och pengar på att säkerställa att kvaliteten i våra mätningar är så hög som möjligt

En av de viktigaste faktorerna i kedjan till korrekta resultat är att provtagningen utförs på ett korrekt sätt av kompetent provtagningspersonal. För att hela kedjan skall fungera krävs god: 

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk!

Provtagningsanvisningar

Aktuella provtagningsanvisningar (pdf)

Utförlig provtagningsmanual (pdf)

Specifika anvisningar för sjöprovtagning inom vissa program

Trendsjöar

IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) 

Kontaktuppgifter

Prover skickas till vår godsmottagning:

Se under "Kontakt"

Faktureringsadressen är:

Institutionen för vatten och miljö

Box 7050

750 07 Uppsala

 

För beställning av prov­tag­nings­utrust­ning, flaskor, etiketter och proto­koll kontakta: Fredrik Pilström, tel. 018 - 67 31 49 eller ivm-support@slu.se

För faktureringsfrågor kontakta: Catarina Falgin tel. 018 - 67 30 06

Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se