Vatten- och biotaprovtagning

Senast ändrad: 27 maj 2019
Flaskor för provtagning av vatten. En vattenyta i bakgrunden. Foto.

Vi strävar till att göra så goda uppskattningar som möjligt av de verkliga halterna ute i miljön. Precisionen på våra analysresultat, dvs hur väl vi klarar att skatta den verkliga halten, beror på många olika faktorer i flera olika led och vi investerar mycket tid och pengar på att säkerställa att kvaliteten i våra mätningar är så hög som möjligt

En av de viktigaste faktorerna i kedjan till korrekta resultat är att provtagningen utförs på ett korrekt sätt av kompetent provtagningspersonal. För att hela kedjan skall fungera krävs god: 

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk!

Provtagningsanvisningar

Aktuella provtagningsanvisningar (pdf)

Utförlig provtagningsmanual (pdf)

Specifika anvisningar för sjöprovtagning inom vissa program

Trendsjöar

IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning)


Kontaktinformation

För beställning av prov­tag­nings­utrust­ning, flaskor, etiketter och proto­koll kontakta ivm-support@slu.se, tel. 018-67 31 49

För faktureringsfrågor kontakta Catarina Falgin (catarina.falgin@slu.se, 018-67 30 06)

Prover skickas till vår godsmottagning
Institutionen för vatten och miljö
Gerda Nilssons väg 5
756 51 Uppsala

Faktureringsadress
Institutionen för vatten och miljö
Box 7050
750 07 Uppsala