Vatten- och biotaprovtagning

Senast ändrad: 04 juli 2023
Flaskor för provtagning av vatten. En vattenyta i bakgrunden. Foto.

Vi strävar till att göra så goda uppskattningar som möjligt av de verkliga halterna ute i miljön. Precisionen på våra analysresultat, dvs hur väl vi klarar att skatta den verkliga halten, beror på många olika faktorer i flera olika led och vi investerar mycket tid och pengar på att säkerställa att kvaliteten i våra mätningar är så hög som möjligt

En av de viktigaste faktorerna i kedjan till korrekta resultat är att provtagningen utförs på ett korrekt sätt av kompetent provtagningspersonal. För att hela kedjan skall fungera krävs god: 

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk!

Provtagningsanvisningar

Specifika anvisningar för sjöprovtagning inom vissa program


Kontaktinformation

För beställning av prov­tag­nings­utrust­ning, flaskor, etiketter och proto­koll kontakta ivm-support@slu.se, tel. 018-67 31 49

För faktureringsfrågor kontakta Catarina Falgin (catarina.falgin@slu.se, 018-67 30 06)

Prover skickas till vår godsmottagning
Institutionen för vatten och miljö
Gerda Nilssons väg 5
756 51 Uppsala

Faktureringsadress
Institutionen för vatten och miljö
Box 7050
750 07 Uppsala