Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöanalys och miljöövervakning

Genom vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys har vi en central roll inom miljöövervakningen av sjöar och vattendrag i landet, men även av andra naturtyper. Vår styrka är kombi­nationen av forskning och miljöanalys, där miljöövervakningen ger värdefulla data till vår forskning som vi sedan förädlar genom att återkoppla resultaten till miljö­över­vak­ningen genom vidare­utveckling av över­vaknings­metoder, nya bedömnings­grunder för kvaliteten på vår miljö osv.

Loading…