Miljöövervakning och verktyg

Senast ändrad: 05 december 2022
Märkta plastflaskor fyllda med sjövatten. Foto.
Vattenprover. Foto: Mark Harris.

En stor del av vår forskning är inriktad på att förbättra miljöövervakningsmetoder, samt att utveckla och tillhandahålla verktyg och modeller som kan användas av myndigheter och inom forskning.