Miljöövervakning och verktyg

Senast ändrad: 20 december 2023
Märkta plastflaskor fyllda med sjövatten. Foto.

En stor del av vår forskning är inriktad på att förbättra miljöövervakningsmetoder, samt att utveckla och tillhandahålla verktyg och modeller som kan användas av myndigheter och inom forskning.

Institutionen är sedan länge delaktig i utvecklingen av biologiska och kemiska bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, samt beräkningen av kritisk belastning av försurande ämnen i sjöar. Även olika modeller för beräkning av bland annat näringsämnesläckage och näringstransport används och utvecklas vid institutionen.

Exempel på forskningsprojekt

Sensorer

Läs mer

Verktyg

Centrumbildningar

SLU:s kunskapsbank

Forskningsinfrastruktur