Miljögifter och växtskyddsmedel

Senast ändrad: 17 augusti 2022

Miljögifter som PCB, bromerade flamskyddsmedel, högfluorerade ämnen (PFAS), tungmetaller och rester av växtskyddsmedel sprids i vår miljö och kan påverka både människors hälsa och våra ekosystem negativt.

På Vatten och miljö forskar vi om miljöföroreningarnas spridning, deras effekter i akvatiska och terrestra miljöer, om renings- och saneringstekniker, samt om analysmetoder.

Exempel på forskningsprojekt

Läs mer