Miljögifter och växtskyddsmedel

Senast ändrad: 11 juni 2019
water sampling 300x300 - photo Philipp Klöckner.jpg

Miljögifter som PCB, bromerade flamskyddsmedel, högfluorerade ämnen (PFAS), tungmetaller och rester av växtskyddsmedel sprids i vår miljö och kan påverka både människors hälsa och våra ekosystem negativt.


Kontaktinformation
Karin Wiberg, Professor
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi
karin.wiberg@slu.se, 018-673115, 070-2341570

Jenny Kreuger, Forskningsledare
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi
jenny.kreuger@slu.se, 018-672462, 0705-672462

Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se