Miljögifter och växtskyddsmedel

Senast ändrad: 28 februari 2020

Miljögifter som PCB, bromerade flamskyddsmedel, högfluorerade ämnen (PFAS), tungmetaller och rester av växtskyddsmedel sprids i vår miljö och kan påverka både människors hälsa och våra ekosystem negativt.

Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se