Övergödning

Senast ändrad: 14 mars 2019
Algblomning Foto Elin Widén Nilsson_300x300.jpg

Övergödning (eutrofiering) uppstår när tillgången på växtnäringsämnen ökar i våra sjöar och vattendrag. Det kan leda till besvärande algblomningar och syrgasbrist, samt på sikt även igenväxning av sjöar.