Övergödning

Senast ändrad: 14 mars 2019
Algblomning framför en klippa där en liten segelbåt har lagt till. Foto.

Övergödning (eutrofiering) uppstår när tillgången på växtnäringsämnen ökar i våra sjöar och vattendrag. Det kan leda till besvärande algblomningar och syrgasbrist, samt på sikt även igenväxning av sjöar.

Sidansvarig: Simon.Hallstan@slu.se