Biologisk mångfald

Senast ändrad: 29 september 2020

Livsmiljöerna för djur och växter i sjöar och vattendrag förändras på grund av bland annat övergödning, miljögifter och klimatförändringar, vilket kan ha en negativ påverkan på den biologiska mångfalden, samt på olika ekosystemfunktioner och ekosystemtjänster.

På Vatten och miljö forskar vi kring mekanismerna bakom de ekologiska förändringarna och effekterna på ekosystemen. Vi förbättrar metoderna för att utvärdera förändringar och tar fram verktyg för att förbättra förvaltningen av våra sötvattensekosystem.

Exempel på frågeställningar från forskningsprojekt

Läs mer

Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se