Organisation och ledning

Senast ändrad: 30 oktober 2019

Institutionen för vatten och miljö leds av prefekt Lars Sonesten. Som stöd har han ett verksamhetsråd och ett ämnesråd.

Verksamhetsrådet

Lars Sonesten, prefekt

Stina Drakare, sektionschef Ekologi och biodiversitet och ställföreträdande prefekt

Jens Fölster, sektionschef Geokemi och hydrologi

Jenny Kreuger, sektionschef Organisk miljökemi och ekotoxikologi

Maria Byvwall, administrativ chef

Christian Demandt, laboratoriechef för laboratoriet för geokemi (vattenlabb)

Brendan McKie, studierektor forskarutbildning

Mattias Sörengård, doktorandrepresentant 

Ämnesrådet

Lars Sonesten, prefekt

Stina Drakare, ställföreträdande prefekt

Stefan Bertilsson, fakultetsprofessor

Kevin Bishop, fakultetsprofessor

Richard K. Johnson, fakultetsprofessor

Karin Wiberg, fakultetsprofessor

Sektioner

Vatten och miljös verksamhet bedrivs i tre sektioner, Sektionen för ekologi och biodiversitet, Sektionen för geokemi och hydrologi samt Sektionen för miljökemi och ekotoxikologi (OMK).


Kontaktinformation
Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se