Organisation och ledning

Senast ändrad: 01 februari 2024

Institutionen för vatten och miljö leds av prefekt Lars Sonesten. Som stöd har prefekten ett verksamhetsråd och ett ämnesråd.

Verksamhetsrådet

Ämnesrådet

Avdelningar

Vatten och miljös verksamhet bedrivs i fyra avdelningar, Avdelningen för ekologi och biodiversitet, Avdelningen för mikrobiell ekologi, Avdelningen för geokemi och hydrologi samt Avdelningen för miljökemi och ekotoxikologi (OMK).


Kontaktinformation

Ledning

Prefekt: Lars Sonesten, 018-67 30 07
Avdelningschef Geokemi och hydrologi: Jens Fölster, 018-67 31 26
Avdelningschef Ekologi och biodiversitet: Stina Drakare, 018-67 31 02
Avdelningschef Mikrobiell ekologi: Stefan Bertilsson, 018-67 31 53
Avdelningschef Organisk miljökemi och ekotoxikologi: Karin Wiberg, 018-67 31 15

Administration och tekniskt stöd

Administrativ chef: Dorte Westin 018-67 30 48
Administratörer: Catarina Falgin, 018-67 30 06, Birgitta Olandersson, 018-67 31 11, Erika Kjellén 018-67 31 10, Lena Karlsson 018-67 30 29, Maria Kyritsi 018-67 30 15
Vaktmästare/Institutionstekniker: Ronald Rodríguez, 018-67 30 05, 072-21 14 066
Instrumentmakare:
Göran Gullberg, 018-67 31 34, 072-22 49 632