Organisation och ledning

Senast ändrad: 09 september 2021

Institutionen för vatten och miljö leds av prefekt Lars Sonesten. Som stöd har han ett verksamhetsråd och ett ämnesråd.

Verksamhetsrådet

Ämnesrådet

Sektioner

Vatten och miljös verksamhet bedrivs i tre sektioner, Sektionen för ekologi och biodiversitet, Sektionen för geokemi och hydrologi samt Sektionen för miljökemi och ekotoxikologi (OMK).


Kontaktinformation

Ledning

Prefekt: Lars Sonesten, 018-67 30 07
Sektionschef Geokemi och hydrologi: Jens Fölster, 018-67 31 26
Sektionschef Ekologi och biodiversitet: Stina Drakare, 018-67 31 02
Sektionschef Organisk miljökemi och ekotoxikologi: Karin Wiberg, 018-67 31 15

Administration och tekniskt stöd

Administrativ chef: Dorte Westin 018-67 30 48
Administratörer: Catarina Falgin, 018-67 30 06, Birgitta Olandersson, 018-67 31 11, Erika Kjellén 018-67 31 10, Tuija Källgren 018-67 30 26, Kerstin Johansson (Organisk miljökemi och ekotoxikologi), 018-67 30 55
Vaktmästare/Institutionstekniker: Ronald Rodríguez, 018-67 30 05, 072-21 14 066
Instrumentmakare:
Göran Gullberg, 018-67 31 34, 072-22 49 632