Organisation och ledning

Senast ändrad: 02 juni 2017

Institutionen för vatten och miljö leds av prefekt Willem Goedkoop. Som stöd har han ett verksamhetsråd och ett ämnesråd.

Verksamhetsrådet

Willem Goedkoop, prefekt

Lars Sonesten, stf. prefekt

Jens Fölster, sektionschef Geokemi och hydrologi

Stina Drakare, sektionschef Ekologi och biodiversitet

Jenny Kreuger, sektionschef Organisk miljökemi och ekotoxikologi

Maria Byvwall, administrativ chef

Christian Demandt, laboratoriechef för laboratoriet för geokemi (vattenlabb)

Brendan McKie, studierektor forskarutbildning

Mattias Sörengård, doktorandrepresentant 

Ämnesrådet

Willem Goedkoop, prefekt

Lars Sonesten, stf. prefekt

Richard K. Johnson, fakultetsprofessor

Karin Wiberg, fakultetsprofessor

Kevin Bishop, fakultetsprofessor


Kontaktinformation
Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se