Forskarutbildning

Senast ändrad: 09 december 2019
Doktorsavhandlingar, hängandes på spikar på en trädstam, foto.

Institutionen utbildar doktorander inom ämnena miljöanalys, miljöanalys med inriktning miljökemi, samt ekologi. Sedan 1994 har 47 doktorsavhandlingar och 10 licentiatavhandlingar publicerats vid institutionen. Vatten och miljö ger också kurser på forskarutbildningsnivå.

Vill du bli doktorand på Vatten och miljö?

Samtliga våra lediga forskarutbildningstjänster utannonseras på SLU:s centrala sida för doktorandplatser.

Om forskarutbildningen

Institutionens doktorander arbetar i forskningsprojekt tillsammans med andra doktorander och disputerade forskare. Våra doktorander arbetar med fältstudier, experiment, samt med data från miljöövervakningen. Utbildningen bedrivs inom ämnena miljöanalys, miljöanalys med inriktning miljökemi, samt ekologi.

En forskarutbildning från start fram till färdig avhandling tar normalt fyra år. I en doktorsexamen ingår, förutom avhandlingen, bas- och ämneskurser på minst 45 högskolepoäng. 

I avhandlingen ingår normalt fyra vetenskapliga artiklar, varav minst en är publicerad i en vetenskaplig tidsskrift.

Läs mer om forskarutbildning på SLU.

Forskarutbildningskurser

Vatten och miljö ordnar flera kurser för doktorander, bland annat en kurs i multivariat statistik med deltagare från hela Norden. SLU ordnar kurser av mer allmän karaktär, bland annat i vetenskaplig metodik, vetenskapsfilosofi, projektledning, kommunikation och pedagogik.

Läs mer om forskarutbildningskurser vid Vatten och miljö.

SLU:s sidor om forskarutbildningskurser.

Forskarskolor

I SLU:s forskarskolor möts doktorander från hela universitetet. Forskarskolorna erbjuder bland annat kurser, seminarier och workshops av tematisk och tvärvetenskaplig karaktär inom universitetets styrke- och profilområden. Forskarskolorna har också kontakter med näringsliv och andra organisationer utanför universitetet.

Doktoranderna på Vatten och miljö är mest involverade i aktiviteter som anordnas av forskarskolorna Focus on soils and waters och  Ecology - its basics and applications.

Läsa mer om SLU:s forskarskolor.

Avhandlingar

Lista på avhandlingar publicerade på Vatten och miljö.

Fakta:

För närvarande har Vatten och miljö 18 doktorander. Sedan den första avhandlingen 1997 har 47 doktorer och 10 licentiater utexaminerats från institutionen.


Kontaktinformation

Brendan McKie
Studierektor forskarutbildning
Tel. 018-67 31 55
E-post: brendan.mckie@slu.se

Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se