Forskarutbildning vid institutionen för vatten och miljö

Senast ändrad: 03 april 2024
Doktorsavhandlingar uppspikade på en trädstam, foto.

Institutionen för vatten och miljö utbildar doktorander inom ämnena miljöanalys, miljöanalys med inriktning miljökemi, samt ekologi. Sedan 1997 har över 60 doktorsavhandlingar och 10 licentiatavhandlingar publicerats vid institutionen. Vatten och miljö ger också kurser på forskarutbildningsnivå.

Vill du bli doktorand på Vatten och miljö?

Samtliga våra lediga forskarutbildningstjänster utannonseras på SLU:s centrala sida för lediga anställningar.

Om forskarutbildningen

Institutionens doktorander arbetar i forskningsprojekt tillsammans med andra doktorander och disputerade forskare. Våra doktorander arbetar med fältstudier, experiment, samt med data från miljöövervakningen. Utbildningen bedrivs inom ämnena miljöanalys, miljöanalys med inriktning miljökemi, samt ekologi.

En forskarutbildning från start fram till färdig avhandling tar normalt fyra år. I en doktorsexamen ingår, förutom avhandlingen, bas- och ämneskurser på minst 45 högskolepoäng. 

I avhandlingen ingår normalt fyra vetenskapliga artiklar, varav minst en är publicerad i en vetenskaplig tidsskrift.

Forskarutbildningskurser

Vatten och miljö ordnar flera kurser för doktorander, bland annat en kurs i multivariat statistik med deltagare från hela Norden. SLU ordnar kurser av mer allmän karaktär, bland annat i vetenskaplig metodik, vetenskapsfilosofi, projektledning, kommunikation och pedagogik.

Forskarskolor

I SLU:s forskarskolor möts doktorander från hela universitetet. Forskarskolorna erbjuder bland annat kurser, seminarier och workshops av tematisk och tvärvetenskaplig karaktär inom universitetets styrke- och profilområden. Forskarskolorna har också kontakter med näringsliv och andra organisationer utanför universitetet.

Doktoranderna på Vatten och miljö är mest involverade i aktiviteter som anordnas av forskarskolorna Focus on soils and waters och  Ecology - its basics and applications.

Avhandlingar


Kontaktinformation

Martyn Futter
Studierektor forskarutbildning
Institutionen för vatten och miljö
Tel. 018-67 31 20
E-post: martyn.futter@slu.se