Miljöövervakning av sjöar och vattendrag - delprogram kiselalger

Senast ändrad: 08 juli 2021
Flera kiselalger. Mikroskopbild.

Kiselalger provtas i svenska vattendrag som en del av nationell och regional miljöövervakning .

För att öka nyttan av provtagningen skapades samarbetet ”Delprogram kiselalger", som genomför gemensamma utvärderingar och verkar för mer tillförlitliga bedömningar av miljötillståndet. 

Klicka på "Kiselalgsrapporter" för att läsa rapporter från programmet. Under "länkar" nedan finns mer information om bland annat provtagningsstationer och provtagningsmetoder.

 

Fakta:

  • Projektledare: Joakim Pansar, Länsstyrelsen Stockholms län
  • Utförare: Maria Kahlert, SLU