Förslag till delprogrammet Kiselalger

Senast ändrad: 13 oktober 2011

Delprogrammet Kiselalger är ett av flera ’Gemensamma delprogram inom miljöövervakningen’ där ”allt mer av den regionala miljöövervakningen successivt ska samordnas tillsammans med motsvarande nationell övervakning” (Naturvårdsverket 2011: Gemensamma delprogram inom miljöövervakningen).

Kiselalgsrapporter


Kontaktinformation
Sidansvarig: Maria.Kahlert@slu.se