Sektionen för ekologi och biodiversitet

Senast ändrad: 30 april 2021
Kvinna i vadarstövlar hållandes två stenar. Foto.

Genom forskningen på sektionen för ekologi och biodiversitet (Biosektionen) försöker vi förstå den strukturella och funktionella diversiteten i akvatiska och terrestra ekosystem, ofta relaterat till miljöförändringar.

Vi är specialiserade på att utveckla biologiska indikatorer för att bedöma ekosystemhälsa, till exempel för att möta kraven i EU:s vattendirektiv. De antropogena miljöförändringar vi fokuserar på inkluderar eutrofiering, försurning, klimatförändring, metallkontamination, pesticider, invasiva arter och kombinerade effekter av dessa.

Personal och ledning

Sektionschef: Stina Drakare
Fakultetsprofessor: Richard K. Johnson
Fakultetsprofessor: Stefan Bertilsson

Klicka här för en lista på all personal på sektionen.

Exempel på forskningsprojekt

Miljöövervakning

Vi är ansvariga för att genomföra de nationella miljöövervaknings­programmen för växtplankton, djurplankton, bentiska kiselalger, akvatiska växter och bentiska evertebrater i sjöar och vattendrag på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.